Пошук


 
Номер Назва
 
Том 20, № 2(36) (2015): Частина 2 МОДЕЛЮВАННЯ ПРОЦЕСУ РОЗВИТКУ ЕКОЛОГО-ПРАВОВОЇ СВІДОМОСТІ СУБ’ЄКТІВ ПРИРОДООХОРОННОЇ ДІЯЛЬНОСТІ Анотація  PDF
О. В. Кобець
 
Том 15, № 9 (2010): вісник.Одеського національного університету.психологія Категорія “професійна свідомість викладача вищої школи” в психології професіоналізму педагогічної праці Анотація  PDF
О. А. Gulbs
 
Том 20, № 4(38) (2015) ПСИХОСЕМАНТИЧНИЙ ЗМІСТ МОТИВІВ УПРАВЛІНСЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ В СВІДОМОСТІ КЕРІВНИКІВ Анотація  PDF
О. В. Дробот
 
Том 16, № 7 (2011) Нові підходи у дослідженнях свідомості: методологічні перспективи Анотація  PDF
О. В. Дробот, О. В. Дробот, O. V. Drobot
 
Том 21, № 1(39) (2016) МІФИ І РЕАЛЬНІСТЬ У ПОЛІТИЧНІЙ СВІДОМОСТІ МОЛОДІ Анотація  PDF
О. Л. Коробанова
 
Том 19, № 1(31) (2014) ОСОБЛИВОСТІ ПРОФЕСІЙНОЇ Я-КОНЦЕПЦІЇ МАЙБУТНЬОГО ПРАКТИЧНОГО ПСИХОЛОГА Анотація  PDF
О. В. Ямницький
 
Том 15, № 9 (2010): вісник.Одеського національного університету.психологія Семантичні коди професійної культури менеджера Анотація
О. В. Дробот
 
Том 20, № 4(38) (2015) ПРОЯВЛЕННЯ РЕФЛЕКСІЇ ЯК КОМПОНЕНТА СТРУКТУРИ САМОСВІДОМОСТІ В ТЕМПОРАЛЬНИХ РЕПРЕЗЕНТАЦІЯХ Анотація
З. О. Кіреєва
 
Том 14, № 17 (2009): Bulletin of the Odessa National University psychology Вплив тренінгових технологій на формування толерантної свідомості студентів Анотація  PDF
Ковальчишина Н. В. Литвинова Г. О., Ковальчишина Н. В. Литвинова Г. А., Kovalchishina N. V. Litvinova G. A.
 
Том 10, № 10 (2005): Вісник Одеського національного університету. Психологія Фази залучення свідомості суб'єкта до рівня правосвідомості Анотація  PDF
М. А. Новотна, М. А. Новотна, M. A. Novotna
 
Том 20, № 2(36) (2015): Частина 2 НЕОБХІДНІСТЬ КОРЕКЦІЇ ВПЛИВУ НЕГАТИВНОГО ПРОЯВУ ПОЧУТТЯ САМОТНОСТІ НА ФОРМУВАННЯ АДИКТИВНОЇ ПОВЕДІНКИ ПІДЛІТКІВ Анотація  PDF
Ю. В. Железнякова
 
Том 20, № 2(36) (2015): Частина 2 КОНЦЕПТУАЛЬНЕ УЯВЛЕННЯ ПРО МОРАЛЬНУ СВІДОМОСТЬ ОСОБИСТОСТІ Анотація
Р. І. Гаврилюк
 
Том 15, № 11,ч1 (2010): Вісник. Одеський національний університет. Психологія Самовідношення як компонент професійної свідомості викладача вищої школи Анотація
О. Gulbs
 
Том 16, № 2 (2011) До проблеми пошуку підходів у вивченні художньої свідомості особистості Анотація  PDF
О. В. Ткачук, О. В. Ткачук, O. V. Tkachuk
 
Том 16, № 2 (2011) Семантика свідомості в системі психічного віддзеркалення суб’єкта Анотація
С. И. Дьяков, С. І. Дьяков, S. I. D’yakov
 
Том 21, № 3(41) (2016) ДЕФОРМАЦІЇ ПРАВОСВІДОМОСТІ СТУДЕНТІВ КОЛЕДЖІВ Анотація  PDF
А. А. Возович
 
Том 15, № 16 (2010): вісник.Одеського національного університету.психологія Вивчення емоційного стану викладача вищої школи як компонента професійної свідомості Анотація
О. А. Gulbs
 
0 - 0 з 17 результатів

Пошукові нотатки:

  • Пошукові терміни незалежні від регістру
  • Слова загального вжитку ігноруються
  • За замовчуванням повертаються лише ті статті, які містять всі терміни запиту (тобто застосовується оператор AND)
  • Для того, щоб знайти статті, які містять один з термінів, комбінуйте чисельні слова з оператором OR; наприклад, освіта OR наука
  • Для створення складних пошукових запитів використовуйте дужки; наприклад, архів ((журнал OR конференція) NOT дисертація)
  • Для того, щоб шукати цільні пошукові фрази використовуйте лапки; наприклад, "видання відкритого доступу"
  • Виключайте слова, ставлячи перед ними символ - або оператор NOT; наприклад, вибори -президент або вибори NOT президент
  • Використовуйте у термінах символ * як метасимвол, що позначає будь-яку послідовність символів; наприклад, за запитом соці* будуть знайдені документи, що містять слова "соціальний", "соціалістичний", "соціологічний" тощо