Пошук


 
Номер Назва
 
Том 20, № 2(36) (2015): Частина 2 ОСОБЛИВОСТІ СТАВЛЕННЯ СТАРШОКЛАСНИКІВ ДО СЕБЕ ЯК ОСОБИСТОСТІ Анотація  PDF
В. В. Зарицька
 
Том 21, № 3(41) (2016) РОЗГЛЯД КОМПОЗИЦІЙНОГО ПРОЕКТИВНОГО МЕТОДУ В РАМКАХ ЦІЛІСНО-ОСОБИСТІСНОГО ПІДХОДУ Анотація
Ю. І. Мадінова
 
Том 21, № 1(39) (2016) ПРОБЛЕМА ПСИХОТРАВМИ У ПСИХОЛОГІЧНІЙ НАУЦІ: ОСНОВНІ ПОГЛЯДИ ТА ПІДХОДИ Анотація  PDF
О. Д. Литвиненко
 
Том 21, № 1(39) (2016) ПСИХОЛОГІЧНІ ОСОБЛИВОСТІ КОМУНІКАТИВНО-МОВЛЕННЄВОГО РОЗВИТКУ Анотація  PDF
В. В. Кордонець
 
Том 21, № 1(39) (2016) ОБҐРУНТУВАННЯ ТА ЗМІСТ ПРОГРАМИ КОРЕКЦІЇ НЕГАТИВНИХ АСПЕКТІВ ПЕРФЕКЦІОНІЗМУ Анотація  PDF
О. І. Кононенко
 
Том 21, № 4(42) (2016) ДОСЛІДЖЕННЯ КОГНІТИВНОГО КОМПОНЕНТА РОЛЬОВОЇ СТРУКТУРИ ОСІБ, ЩО ПЕРЕЖИВАЮТЬ ОСОБИСТІСНУ КРИЗУ Анотація  PDF
Н. В. Ліщина
 
Том 21, № 4(42) (2016) ОСОБЛИВОСТІ ПРОЯВУ ТРИВОЖНОСТІ У СТУДЕНТІВ ВНЗ З ЛІВО- ТА ПРАВОПІВКУЛЬНОЮ АСИМЕТРІЄЮ ТА ОСОБЛИВОСТІ ЇХ АДАПТАЦІЇ У СОЦІУМІ Анотація  PDF
Т. П. Ісаєва
 
Том 21, № 4(42) (2016) ОСОБЛИВОСТІ ВПЛИВУ АКАДЕМІЧНОЇ ГРУПИ НА ПРОЦЕС ФОРМУВАННЯ ПРОФЕСІЙНОЇ СТІЙКОСТІ МАЙБУТНЬОГО ПРАКТИЧНОГО ПСИХОЛОГА В КОНТЕКСТІ СУЧАСНОГО ОСВІТНЬОГО ПРОСТОРУ Анотація  PDF
Г. Б. Варіна, О. А. Харитонова
 
Том 19, № 4(34) (2014) ПСИХОЛОГІЧНІ ОСОБЛИВОСТІ ВИВЧЕННЯ ОСОБИСТОСТІ ЙМОВІРНОГО ЗЛОЧИНЦЯ (на прикладі серійного сексуального вбивці) Анотація
М. А. Крюкова
 
Том 21, № 4(42) (2016) ПСИХОЛОГІЧНІ ОСОБЛИВОСТІ ЛОКУСУ КОНТРОЛЮ ТА СУБ’ЄКТИВНОГО БЛАГОПОЛУЧЧЯ ОСІБ ІЗ ВИРАЖЕНИМИ ПОКАЗНИКАМИ ОСОБИСТІСНОЇ БЕЗПЕКИ/НЕБЕЗПЕКИ Анотація  PDF
О. І. Бабій
 
Том 20, № 2(36) (2015): Частина 2 ОСОБЛИВОСТІ САМОЕФЕКТИВНОСТІ ПРАЦІВНИКІВ ОВС Анотація  PDF
Н. Ф. Ліпінська
 
Том 19, № 2(32) (2014) ПРОБЛЕМА СТАНОВЛЕННЯ ЖИТТЄВОГО САМОВИЗНАЧЕННЯ В ЮНАЦЬКОМУ ВІЦІ Анотація  PDF
О. М. Гріньова
 
Том 15, № 11,ч1 (2010): Вісник. Одеський національний університет. Психологія Типологічні детермінанти розвитку потенціалу спів-залежної особистості Анотація
N. Artemtseva
 
Том 21, № 3(41) (2016) СОЦІАЛЬНО-ПСИХОЛОГІЧНІ АСПЕКТИ САМОПРЕЗЕНТАЦІЇ ОСОБИСТОСТІ Анотація  PDF
А. О. Кононенко
 
Том 20, № 4(38) (2015) ДИНАМІКА РОЗВИТКУ НАЦІОНАЛЬНОЇ САМОСВІДОМОСТІ ЮНАЦТВА В УМОВАХ ПСИХОЛОГІЧНОГО СУПРОВОДУ Анотація  PDF
Л. М. Співак
 
Том 14, № 18 (2009): Вісник Одеського національного університету Психологія Модель емоційно-оцінного ставлення особистості до себе Анотація  PDF
О. І. Крошка, О. И. Крошка, О. Kroshka
 
Том 19, № 1(31) (2014) ОСОБЛИВОСТІ РОЗВИТКУ ОСОБИСТОСТІ В ЮНАЦЬКОМУ ВІЦІ В ПРОЦЕСІ НАВЧАННЯ У ВИЩІЙ ШКОЛІ Анотація  PDF
О. Г. Ревякіна
 
Том 20, № 2(36) (2015): Частина 2 МОДЕЛЮВАННЯ ПРОЦЕСУ РОЗВИТКУ ЕКОЛОГО-ПРАВОВОЇ СВІДОМОСТІ СУБ’ЄКТІВ ПРИРОДООХОРОННОЇ ДІЯЛЬНОСТІ Анотація  PDF
О. В. Кобець
 
Том 14, № 17 (2009): Bulletin of the Odessa National University psychology Особистісне самовизначення як психологічна проблема Анотація
Н. Ф. Будиянский, М. Ф. Будіянський, M. F. Budiansky
 
Том 19, № 3(33) (2014) ТЕОРЕТИКО-МЕТОДОЛОГІЧНІ ЗАСАДИ ДОСЛІДЖЕННЯ ІНФАНТИЛЬНОСТІ Анотація  PDF
Ю. В. Форманюк
 
0 - 0 з 89 результатів > >> 

Пошукові нотатки:

  • Пошукові терміни незалежні від регістру
  • Слова загального вжитку ігноруються
  • За замовчуванням повертаються лише ті статті, які містять всі терміни запиту (тобто застосовується оператор AND)
  • Для того, щоб знайти статті, які містять один з термінів, комбінуйте чисельні слова з оператором OR; наприклад, освіта OR наука
  • Для створення складних пошукових запитів використовуйте дужки; наприклад, архів ((журнал OR конференція) NOT дисертація)
  • Для того, щоб шукати цільні пошукові фрази використовуйте лапки; наприклад, "видання відкритого доступу"
  • Виключайте слова, ставлячи перед ними символ - або оператор NOT; наприклад, вибори -президент або вибори NOT президент
  • Використовуйте у термінах символ * як метасимвол, що позначає будь-яку послідовність символів; наприклад, за запитом соці* будуть знайдені документи, що містять слова "соціальний", "соціалістичний", "соціологічний" тощо