Перегляд списку авторів

А Б В Г Ґ Д Е Є Ж З И І Ї К Л М Н О П Р С Т У Ф Х Ц Ч Ш Щ Ь Ю Я Всі

A

Abdurakhmanova, I. V.
Akopyan, A. B.
Ampleeva, О.
Andriez, Yu. M.
Andrushchak, O. S.
Antonenko, I.
Artemtseva, N.
Azarkina H. V., Teplyakov N. N.

B

Babatina, S. I.
Barabash, О. Y.
Bazyka, E.
Bazyka, E. L.
Befani, A. A.
Befani, A. A.
Belous, О.
Belousova R. V., R. V.
Belova, M. E.
Bikulova, Е. O.
Biron B. V., Rodina N. V.
Bochelyuk, V. Y.
Bogdanovich, A. A
Bogdanovich, A. A.
Bondarenko, N. V.
Bondarenko, Н. В.
Bondarevich, С. М.
Boychak, І.
Boyko, H.
Brynza, I.
Budiansky, M. F.

C

Chachko, S. L.
Chernyavskaya, T. P.
Chernyavskaya, T. P.
Chernyavskaya, Т. P.
Chueva, I.
Chumaeva, J. V.
Chumaeva, J. V.

D

Danilova, O. S.
Danilova O. S., O. S.
Daniluk I. V., I. V.
Darmostuk, N. V.
D’yakov, S. I.
Degirmendzhi, E. V.
Dementeva, K. G.
Dementieva, К. G.
Dikina, L. N.
Dikol-Kobrina, O. A.
Dmitrenko, I. L.
Dolgov, Y.
Dotsenko, V.
Drobot, O. V.
Dushka, A. L.
Dushka, А. L.
Dushkа А. L., Viskоvаtоvа Т. P.
Dyachuk, N. V.
Dykina, L. V.

E

Egorchenko, S. P.
El-Dakduki, I. M.
El’kina, M.
Eroshenkova, E.

F

Fedorenkova, l. S.
Fokina, V. I.
Fuchedzhi, D. V.
Furduy, S.

G

Gajdarova, A. V.
Gaydarova, A. V.
Gayvoronskaya, A.
Gnezdilov, D. Y.
Gorshenina, A. I.
Goryacha, T.
Grandt, V.
Grinjova, O. M.
Grishina, T. A.
Gryschuk, E. U.
Gulbs, O.
Gulbs, O. A.
Gulbs, О. А.
Gulbs, О.
Gur’yanov, Y.
Gusakova, М. P.
Guz, N. V.

H

Hmel’ N. D., Din Sin’
Hoshowsky, Y.
Hrytsyuk, I. М.
Hubina, A. M.

I

Isaev, І.

J

Juravlyova, M. O.

K

Kalaytan, N. L.
Kalaytan N. L., Kocharyan A. S.
Kantarova, N.
Kataryсczuk-Mania, L.
Kayger, V.
Kazanzhi, M. Y.
Kernas, A. V.
Kharchenko, S.
Kijas, A. V.
Kinelyova, O. V.
Kireeva, Z. A.
Kirichenko, O.
Kirichenko, О.
Klimenko, I.
Klyuikova-Tsobenko, V. А.
Klyuikova-Tsobenko, V. O.
Klyuykova-Tcobenko, V.
Kmit, I. V.
Kobikova, Y. V.
Kocharyan, I.
Kokorina, U. E.
Kononenko, A. A.
Kononenko, A. O.
Kononenko, О. I.
Kononenko, А. О.
Koren, T.
Korobicina, M.
Kostina, Т.
Kostuk, A.
Koval, A. Sh.
Koval, А.
Kovtun, R. А.
Kozlov, A. V.
Kremenchutska, M. K.
Krizkaya, D. А.
Krolevetskaya, Е. N.
Kroshka, O.
Kroshka, O. I.
Kroshka, О.
Kroshka, О. I.
Kroshka, О. I.
Krutenko, Yu.
Krutiy, O. M.
Kryukova M. A., Krut’ko S. V.
Kudinova, Z. S.
Kuznetsova, V. I.

L

Lagonda, G. V.
Lavrova, M. G.
Lazorko, О.
Litvinenko, O. D.
Litvinenko, О. D.
Litvinova G. A., Kovalchishina N. V.
Lobasyk B. A., Bodelan M. I.
Lunеv, V. Е.
Lyasch, О.
Lytvynenko, O. D.
Lytvynenko, О. D.

M

Makotrova, G. V.
Malimon, L. Y.
Maliy, N. Y.
Malyuchenk, G.
Mamicheva, E. V.
Manoylova, М.
Marchenko, A.
Mardosa, J.
Michalski, J.
Midko, A. A.
Midko, А. А.
Mihalsky, А.
Mikhalchenko, N. V.
Milinchuk V. I., Zasyekina L. V.
Mishchyha, L.
Mitrofanova-Kersanova, L. А.
Mуkhalchenko, N. V.
Morya, K. V.
Mulyar, О. М.
Mushkevych, M. I.
Mytrochenko, A. V.

N

Nagibina, N.
Navoeva, N. І.
Navoeva, N. I.
Naydonov, M. I.
Naydonovа, L. А
Nikolaeva, I. V.
Nizovzev, N.
Novotna, M. A.
Nаvоеvа, N. І.

O

Oliynyk, V. V
Osichka, A. V.

P

Panga, M. V.
Panibratenko, V. V.
Panova, О.
Paschko, A. O.
Pashkinа, А. М.
Pavliuk, Т. М.
Perepyatenko, О. L.
Podshyvalkina, V. I.
Podsyvalkina, V. I.
Popovskiy, B.
Popovsky, Ð’.
Priymak, S. V
Prohorov, А.
Prokofjeva, L.
Proskurnyak, О. I.
Pryymak, S. V.
Puchina, О. V.
Purlo, O. U.
Pyvovarchyk, I. М.

R

Rodina, N. V.
Rodina, N.
Rodina, N. V.
Rodina N. V., Covalenko A. B.
Ryazantseva, Е.
Ryazantseva O. U., O. U.
Rybalka, V. V.

S

Sadova, M. A.
Salivanov A. V., Disa O. V.
Samara, O.
Samara, O. E.
Saprigina, N. V.
Sapryguina, N. V.
Savenkova, I. I.
Savrasov, M. V.
Shamne, A. V.
Sharaf, А. D.
Sherengovy, I. А.
Shevchenko, М. М.
Shipelik, Т. V.
Shpatakovskaya, G. V.
Shragina, L. I.
Skorobreha, V.
Skrypnyk, T.
Smakhtina, N. A.
Smirnov, V.
Smolinska, O.
Smolinska, О. V.
Smolinska, О.
Smotrova, Т.
Sokirzhinskaya, O. O.
Sokirzhinskaya, О. О.
Sokolova, A.
Sokolova, А. В.
Spiridonova, L. K.
Surushkin, М. O.
Svinarenko, R. N.
Svinarenko, R. N.
Svynarenko, R. M.
Sytenko, A. S.

T

Tarkowski Zb., Skorek Ewa M.
Tkach, T. V.
Tkachenko, N. V.
Tkachenko, Т. V.
Tkachenko V. E., Befani A. A.
Tkachuk, O. V.
Tomas, H. D.
Tsokota, V. R.
Tsucanova, Yu.B.
Turchina, L. І.
Turhanov, G.
Turubarova, A. V.
Turubarova, А. V.

U

Uchyla-Zroski, Ja.
Ushakova, I. V.
Uspenskiy, V. M.
Uspensky, V. N.
Uspensky, V.

V

Varnava, U.
Vasyutinskaya, O.
Vasyutinskii, V.
Viherko, I
Vikherko, I. F.
Virnyi S. S., Yaschuk O. M
Volkov, D. S.
Volzhentseva, І.
Vovk, А.
Voytsehovskiy, O. V.

Y

Yakovenko, L.
Yankovka, D.
Yankovska D., D.
Yaremchuk, O. V.
Yaremchuk, О. V.
Yegorchenko S. P., Agalakov S. G.

Z

Zaritskaya, V.
Zaritskaya, V. V.
Zaritskaya, V. V.
Zolotova N. P., Podshyvalkina V. I.

Ð

Кушнір, О. О., Національний авіаційний університет
Кушнір, Є. О., Одеський національний університет імені І.І. Мечникова
Кушнір, Е. А., Одеський національний університет імені І.І. Мечникова
Кушнерова, Я. Г., Одеський національний університет імені І.І. Мечникова
Курицина, М. О., Національний педагогічний університет імені М. П. Драгоманова
Курова, А. В., Одеський національний університет імені І.І. Мечникова
Курова, А. В., ОНУ імені І. І. Мечникова
Кузьміна, В. В., Одеський національний університет імені І. І. Мечникова
Кузнєцова, В. І.
Кузнецова, С. В., Миколаївський національний університет імені В. О. Сухомлинського
Кузнецова, В. И.
Кіясь, А. В.
Кіреєва, З. О., Одеський національний університет імені І. І. Мечникова
Кінельова, О. В.
Крюкова, М. А., Одеський національний університет імені І. І. Мечникова
Крюкова М. А., Крутько С. В.
Крутій, О. М.
Крутий, Е. Н.
Крутенко, Ю.
Красильников, І. О., госпіталь для ветеранів війни м. Полтави
Красильников, І. О., Полтавський інститут экономіки і права Університету «Україна»
Кравченко, Н. М., Південноукраїнський національний педагогічний університет ім. К. Д. Ушинського
Кривцова, Н. В., Одеський національний медичний університет
Кривоногова, О. В., Одеський національний медичний університет
Крошка, О. И.
Крошка, О. І.
Кретчак, О. М., Головне управління національної поліції в Херсонській області
Кременчуцька, М. К., Одеський національний університет імені І.І. Мечникова
Кременчуцька, М. К., Одеський національний університет імені І. І. Мечникова
Кременчуцька, М. К.
Кременчуцкая, М. К.
Касюга, О. М., ДВНЗ «Український державний хіміко-технологічний університет»
Каськов, О. В., Одеський національний університет імені І.І. Мечникова
Кауне, К., Університет м. Пассау
Катарищук-Манія, Л.
Каткова, Т. А., Мелітопольський державний педагогічний університет імені Богдана Хмельницького
Каргіна, Н. В., Південноукраїнський національний педагогічний університет ім. К. Д. Ушинського
Карпінська, О. М., ОНУ імені І. І. Мечникова
Кабанцева, А. В., Державний заклад «Науково-практичний медичний реабілітаційно-діагностичний Центр МОЗ України» (м. Костянтинівка, Донецька область)
Кабанцева, А. В., Державний заклад «Науково-практичний медичний реабілітаційно-діагностичний центр МОЗ України»
Казанжи, М. Й., Південноукраїнський національний педагогічний університет імені К. Д. Ушинського
Казанжи, М. Й., Південноукраїнський національний педагогічний університет імені К. Д. Ушинського
Казанжи, М. Й.
Кайгер, В. И.
Кайгер, В. І.
Калюжна, Л. Б., Черкаський національний університет ім. Богдана Хмельницького
Калайтан, Н. Л.
Калайтан Н. Л., Кочарян О. С.
Калайтан Н. Л., Кочарян А. С
Каменська, Н. Л., Одеський національний університет імені І. І. Мечникова
Каменська, Н. Л., Одеський національний університет імені І.І. Мечникова
Кантарьова, Н. В., Одеський національний університет імені І. І. Мечникова
Кантарьова, Н. В.
Кантарёва, Н. В.
Каннінг, У. П., Університет прикладних наук м. Оснабрюк
Капустянський, М. В., Одеський національний університет імені І.І. Мечникова
Киясь, А. В.
Кириченко, О. М., Одеський національний університет імені І.І. Мечникова
Кириченко, О. Н.
Кириченко, О. М.
Кирилов, Д. В., Одеський національний університет імені І.І. Мечникова
Кириленко, Е. А., Християнський гуманітарно-економічний університет
Кинелёва, О. В.
Клюйкова-Цобенко, В. О.
Клюйкова-Цобенко, В. А.
Клименко, И. В.
Клименко, І. В.
Костюк, А. В.
Кочарян, О. С., Харківський національний університет імені В. Н. Каразіна
Кочарян, И. А.
Кочарян, І. О.
Корчакова, Н. В., Національний педагогічний університет ім. П М. Драгоманова
Кордонець, В. В., ДВНЗ «Донбаський державний педагогічний університет»
Корнієнко, О., Київський національний університет імені Тараса Шевченка
Коробіцина, М. Б., Одеський національний університет імені І.І. Мечникова
Коробіцина, М. Б.
Коробанова, О. Л., Інститут соціальної та політичної психології НАПН України
Коробицына, М. Б.
Коброслі, А. Х., Одеський національний університет імені І.І. Мечникова
Кобикова, Ю. В.
Кобець, О. В., Національна академія прокуратури України
Коваль, А. Ш., Одеський національний університет імені І.І. Мечникова
Коваль, А. Ш.
Коваль, Г. Ш.
Козак, І. Г., Одеський державний університет внутрішніх справ
Козлов, О. В.
Козлов, А. В.
Кокоріна, Ю. Є.
Кокорина, Ю. Е.
Колісник, Л. О., Сумський державний університет
Колот, С. О., Одеський національний політехнічний університет
Комашко, Л. Г., Одеський обласний інститут удосконалення вчителів
Компанович, М. С., Львівський інститут ПрАТ «ВНЗ «Міжрегіональна Академія управління персоналом»
Кондратенко, І. В., Придністровський державний університет ім. Т. Г. Шевченка
Кононенко, О. І., Одеський національний університет імені І.І.Мечникова
Кононенко, О. І., Одеський національний університет імені І.І. Мечникова
Кононенко, О. І., Одеський національний університет імені І. І. Мечникова
Кононенко, О. И.
Кононенко, О. І.
Кононенко, А. О., Одеський національний університет імені І.І. Мечникова
Кононенко, А. О.
Кононенко, А. А.
Кесь, О. О., Дніпропетровский гуманітарний університет
Кернас, А. В.
Псядло, Е. М., Одеський національний університет імені І. І. Мечникова
Псядло, Е. М., Одеський національний університет імені І.І.Мечникова
Псядло, Е. М., Одеський національний університет імені І.І. Мечникова
Пятник, О. Ю., Запорізький національний університет
Пучина, О. В.
Пурло, О. Ю.
Пузанова, А. Г., УкрНДІ медицини транспорту
Пузанова, А. Г., Укр НДІ медицини транспорту
Пундев, В. В., Одеський національний університет імені І.І. Мечникова
Підгірна, І. С., Інституту соціальної та політичної психології НАПН України
Пєхарєва, А. С., Харківська гімназія № 116
Прахова, C. А., Інститут психології імені Г. С. Костюка НАПН України
Приймак, С. В.
Простомолотов, В. Ф., Одеський національний університет імені І.І. Мечникова
Проскурняк, О. И.
Проскурняк, О. І.
Прокоф’єва, Л.
Прокофьева, Л.
Пашко, А. О.
Пашко, А.А.
Пахомова, В. Г., Таврійський національний університет імені В. І. Вернадського
Павлюк, П. А., Донецький християнський університет
Панібратенко, В. В.
Панченко, О. А., Національна медична академія післядипломної освіти імені П. Л. Щупика; Державний заклад «Науково-практичний медичний реабілітаційно-діагÐ
Панга, М. В.
Панибратенко, В. В.
Панов, М. С., Класичний приватний університет
Панова, О. Є.
Панова, Е. Е.
Пилипенко, Н. Г., Національний педагогічний університет імені М. П. Драгоманова
Посвістак, О. А., Хмельницький національний університет
Поспєлова, С. В., Харківський національний університет імені В. Н. Каразіна
Потоцька, І. С., Вінницький національний медичний університет імені М. І. Пирогова
Подшивалкіна, В. І.
Подшивалкина, В. И.
Покорски, M.
Политова, Г., Пловдівський університет «Паїсій Хилендарський»
Пономаренко, Л. П., Український інститут когнітивно-поведінкової терапії
Поповський, Б.
Поповский, Б.
Попович, І. С., Херсонський державний університет
Петрова, К., ВТУ «Св. Кирил і Мефодій»
Осичка, А. В.
Отчич, С. В., Національна академія наук України
Охромій, Г. В., Дніпропетровский гуманітарний університет
Охромій, Г. В., Дніпропетровський гуманітарний університет
Олійник, В. В.
Олейник, В. В.
Аталієва, А. О., Державний навчальний заклад «Одеський навчальний центр № 14» при Одеській виправній колонії № 14
Артюхіна, Н. В., Одеський національний університет імені І.І. Мечникова
Абдурахманова, И. В.
Абдурахманова, І. В.
Азаркина Е. В., Тепляков Н. Н.
Акiмова, L. N.
Акімова, Л. Н., Одеський національний університет імені І.І. Мечникова
Акопян, А. Б.
Алещенко, В. І., Національний університет оборони України імені Івана Черняховського
Аніскевич, С. В., Український державный хіміко-технологічного університет
Антонов, В. Г., Державний заклад «Науково-практичний медичний реабілітаційно-діагностичний центр МОЗ України»
Антоненко, И. Ю.
Антоненко, І. Ю.
Андрущак, О. С.
Андріець, Ю. М.
Андриец, Ю. М.
Нізовцев, М.
Ніколаєва, І. В.
Навоєва, Н. І.
Навоева, Н. И.
Низовцев, Н
Николаева, И. В.
Никоненко, І. О., Інституту соціальної та політичної психології НАПН України
Норчук, Ю. В., Військова академія
Новотна, М. А.
Ноздрін, С. В., Дніпропетровський національний університет ім. О. Гончара
Ноздрін, С. В., Дніпропетровський гуманітарний університет
Нежданова, Н. В., Одеський національний університет імені І.І. Мечникова
Нежданова, Н. В., Одеський національний університет імені І. І. Мечникова
Рязанцева, О. Ю.
Рязанцева, Е. Ю.
Руденко, І. М., Комунальний навчальний заклад «Черкаський обласний інститут післядипломної освіти педагогічних працівників» Черкаської обласної ради
Ружицька, М. С., Одеський національний університет імені І.І. Мечникова
Равлюк, Г. І., Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника
Радзівіл, К. П., Уманський державний педагогічний університет імені Павла Тичини
Родіна, Н. В., Одеський національний університет імені І. І. Мечникова
Родіна, Н. В., Одеський національний університет імені І.І. Мечникова
Родіна, Н. В.
Родіна Н. В., Коваленко А. Б.
Родина, Н. В.
Родина Н. В., Коваленко А. Б.
Ревякіна, О. Г., Університет менеджменту освіти
Сучожинска, М.
Сумарєва, К. В., Центр психологічної допомоги дітям та підліткам «Рівновага»
Ставицька, С. О., Національний педагогічний університет імені М. П. Драгоманова
Стельмащук, Х. Р., Львівський національний університет ім. І. Франка
Сытенко, А. С.
Савченко, О. В., Східноєвропейський національний університет ім. Лесі Українки
Саврасов, М. В.
Савенкова, И. И.
Савенкова, І. І.
Сагайдак, О. М., Асоціація глибинної психології «Теурунг»
Сагайдак, А. Н., Асоціація глибинної психології «Теурунг»
Садова, М. А., Одеський національний університет ім. І. І. Мечникова
Садова, М. А
Садова, М. А.
Садовая, М. А.
Саліванов А. В., Диса О. В.
Саливанов А. В., Диса О. В.
Самара, О. Є.
Самара, О. Е.
Самара, Є. О., Одеський національний університет імені І. І. Мечникова
Санько, К. О., Харківський національний університет імені В. Н. Каразіна
Сапрыгина, Н. В.
Сапригіна, Н. В.
Свинаренко, P. H.
Свинаренко, P. М.
Свинаренко, Р. Н.
Свинаренко, Р. М.
Ситенко, О. С.
Сиропятов, О. Г., Українська військово-медична академія
Скрыпник, Т.
Скрипник, Т.
Скориніна-Погребна, О. В., Національний університет цивільного захисту України
Скоробреха, В.
Смірнова, О. М., Харківський національний університет внутрішніх справ
Смахтіна, Н. О.
Смахтина, Н. А.
Смокова, Л. С., Одеський національний університет імені І. І. Мечникова
Смокова, Л. С., Одеський національний університет імені І.І. Мечникова
Смолінська, О. В.
Смолинская, О. В.
Сосніхіна, С. Є., Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди
Сорока, О. М., Дунайський інститут Національного університету «Одеська морська академія»
Сорока, І. А., Університет економіки та права «КРОК»
Сокиржінська, О. О.
Сокиржинская, О. О.
Соколова, Г. Б., Південноукраїнський національний педагогічний університет імені К. Д. Ушинського
Соколова, Г.
Співак, Л. М., Кам’янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка
Спиця-Оріщенко, Н. А., Комунальний заклад «Харківська спеціалізована школа І–ІІІ ступенів â„– 11 з поглибленим вивченням окремих предметів» Харківської міської Ñ
Спиридонова, Л. К.
Сербін-Жердецька, І. А., Одеський національний університет імені І. І. Мечникова
Сербін-Жердецька, І. А., Одеський національний університет імені І.І. Мечникова
Сергеєва, А. В., Південноукраїнський національний педагогічний університет імені К. Д. Ушинського
Середняк, Ж. М., Одеський національний університет імені І.І. Мечникова
Тkachenko, V. E.
Турубарова, А. В., Класичний приватний університет
Турубарова, А. В.
Турханов, Г.
Туркова, Д. М., Криворізький національний університет
Тіунова, А. О., Національна академія педагогічних наук України
Труханов, Г.
Тригуб, Г. В., Східноєвропейський національний університет імені Лесі Українки
Тринчук, О. Б., Одеський наіональний університет імені І. І. Мечникова
Тринчук, О. Б., Одеський національний університет імені І.І. Мечникова
Троїцька, М. Є., Сумський обласний інститут післядипломної педагогічної освіти
Третякова, І. С., «Навчально-виховний комплекс № 72» школа І–ІІІ ступенів — дошкільний навчальний заклад(дитячий садок)» Дніпропетровської міської ради
Ташматов, В. А., Одеський національний університет імені І.І. Мечникова
Ташматов, В. А., Одеський державний університет внутрішніх справ МВС України
Ташматов, В. А., Одеський національний університет імені І. І. Мечникова
Тарковський З., Скорік Є. М.
Тарковский З., Скорик Е. М.
Такмакова, М. Ю., Харківський національний університет імені В. Н. Каразіна
Тирон, О. М., Київська державна академія водного транспорту ім. Петра Конашевича-Сагайдачного
Тирон, О. М., Київська державна академія водного транспорту імені Петра Конашевича-Сагайдачного
Тиньков, О. М., Національний аерокосмічний університет ім. Н. Є. Жуковського «ХАЇ»
Ткач, Т. В.
Ткачук, О. В.
Ткаченко, О. А., Криворізький національний університет
Ткаченко, Н. В., Дніпропетровський національний університет імені Олеся Гончара
Ткаченко, Н. В.
Ткаченко, В. Є.
Ткаченко, В. Е.
Ткаченко В. Е., Бефані А. А.
Ткаченко В. Е., Бефани A. А.
Ткалич, М. Г., Запорізький національний університет
Томас, О. Д.
Томас, Е. Д.
Тесленко, В. В., Полтавський національний педагогічний університет імені В. Г. Короленка
Успенський, В. М.
Успенский, В. Н.
Ушакова, Т. Ю., Південноукраїнський національний педагогічний університет імені К. Д. Ушинського
Ушакова, В. Р., Сімферопольський клінічний пологовий будинок № 2
Ушакова, В. Р., Харківська медична академія післядипломної освіти
Ушанова, А. М., Харківський національний університет імені В. Н. Каразіна
Уханова, А. І., Одеський національний університет імені І.І. Мечникова
Урусова, О. Г., Києво-Могілянська бізнес-школа
Уварова, C. Г., Міжнародний інститут глибинної психології
Уварова, С. Г., Міжнародний інститут глибинної психології
Філоненко, М. М., Національний медичний університет імені О. О. Богомольця
Фролова, Є. В., Харківський національний університет імені В. Н. Каразіна
Фаворова, К. М., Національний аерокосмічний університет імені М. Є. Жуковського «ХАІ»
Форманюк, Ю. В., Одеський національний університет імені І.І. Мечникова
Форманюк, Ю. В., Південноукраїнський національний педагогічний університет імені К. Д. Ушинського
Фокина, В. І., Одеський національний університет імені І.І. Мечникова
Федосєєв, А. В., Національний аерокосмічний університет ім. Н. Є. Жуковського «ХАЇ»
Федоренкова, Л. С.
Хэнс, Д.
Хасельшвердт, М.
Харченко, С. В.
Хардести, Д
Харитонова, О. А., Мелітопольський державний педагогічний університет імені Богдана Хмельницького
Харламова, О. П., Державний заклад «Науково-практичний медичний реабілітаційно-діагностичний центр МОЗ України»
Хмель Н. Д., Дін Синь
Хмель Н. Д., Дин Синь
Хоренбург, М., Університет прикладних наук м. Оснабрюк
Хоменко, К. В., НПУ імені М. П. Драгоманова
Цуканова, Юлія Борисівна
Цуканова, Юлия Борисовна
Царькова, О. В., Мелітопольський державний педагогічний університет імені Б. Хмельницького
Цокота, В. Р.
Чуєва, І. О.
Чумаєва, Ю. В.
Чумаева, Ю. В.
Чуева, И. А.
Чачко, С. Л., Одеський національний університет імені І.І. Мечникова
Чаріті, Д. Т., Харківський національний університет імені В. Н. Каразіна
Чабан, Г. В., Національний університет «Львівська політехніка»
Чжао Сінь, ., Харківський національний університет імені В. Н. Каразіна
Чернявська, Т. П., Одеський національний університет імені І.І. Мечникова
Чернявська, Т. П.
Чернявская, Т. П.
Чебан, А. С., Одеський національний університет імені І.І. Мечникова
Шустер, Д., Університет прикладних наук, м. Оснабрюк
Штриголь, Д. В., Харківський національний університет внутрішніх справ
Шрагіна, Л. І., Одеський національний університет імені І.І. Мечникова
Шрагіна, Л. І., Одеський національний університет імені І.І. Мечникова
Шахова, Н. Є., Одеський національний університет імені І.І. Мечникова
Шамне, А. В.
Шаповалова, В. С., Національний фармацевтичний університет
Шинкаренко, О. Є., Мелітопольський державний педагогічний університет імені Богдана Хмельницького
Шпатаковська, Г. В.
Шпатаковская, Г. В.
Шевякова, І. П., Луганський національний університет імені Тараса Шевченка
Шевченко, Р. П., ОНМУ
Шевченко, С. В., Мелітопольський державний педагогічний університет імені Богдана Хмельницького
Шелег, Т. В., Черкаський національний університет ім. Б. Хмельницького
Щербак, Т. І., Сумський державний педагогічний університет імені А. С. Макаренка
Эль-Дакдуки, И. М
Юрченко, З. В., Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника
Ярова, Н. А., Харківський національний університет імені В. Н. Каразіна
Яремчук, О. В., Одеський національний університет імені І.І. Мечникова
Яремчук, О. В.
Яковенко, О. К.
Яковенко, Е. К.
Ямницький, О. В., Південноукраїнський національний педагогічний університет імені К. Д. Ушинського
Янковська, Д.
Янковска, Д.
Мушкевич, М. И.
Мушкевич, М. І.
Міхайленко, Л. М., Мелітопольський державний педагогічний університет імені Богдана Хмельницького
Міхальскі, Й.
Міщенко, М. С., Уманський державний педагогічний університет імені Павла Тичини
Мідько, A. А.
Мілінчук В. І., Засєкіна Л. В.
Матяш, І. М., Національний педагогічний університет імені М. П. Драгоманова
Марченко, А. О.
Марченко, А. А.
Мадінова, Ю. І., Одеський національний медичний університет
Макарчук, Н. О., Національна академія педагогічних наук України
Макарова, Н. Ю., «MEDA Pharmaceuticals Switzerland GmbH» в Україні
Макарова, І. В., Одеський національний університет імені І.І. Мечникова
Макаренко, А. О., Національний аерокосмічний університет ім. М. Е. Жуковського «ХАІ»
Малій, Н. Ю.
Малєєва, Н. С., Інститут соціальної та політичної психології НАПН України
Малигіна, Г. С., Одеський національний університет імені І.І. Мечникова
Малий, Н. Ю.
Мамічева, О. В.
Мамичева, Е. В.
Мандзик, Т. М., Львівський національний університет імені Івана Франка
Митроченко, А. В.
Михальски, Й.
Михальченко, Н. В.
Мидько, А. А.
Милинчук В. И., Засекина Л. В.
Мосол, Н. О., Запорізький національний університет
Моря, К. В.
Моря, Е. В.
Могилевська, В. Ю., Придністровський державний університет ім. Т. Г. Шевченка
Меркулова, Ю. В., Одеський державний університет внутрішніх справ
Мельничук, О. Б., Національний педагогічний університет імені М. П. Драгоманова
Мельник, О. А., Національний університет фізичного виховання та спорту України
Мельник, Н. М., Київський національний університет імені Тараса Шевченка
Јukasiewicz, А.
Иванова, М. Д., Одеський національний університет імені І.І. Мечникова
Журавльова, М. О.
Журавлёва, М. О.
Жигалкіна, Н. В., центр підтримки успішних відносин «ВМЕСТЕ»
Жигалкіна (Лебедєва), Н. В., центр підтримки успішних відносин «Вместе»
Железнякова, Ю. В., Класичний приватний університет
Зуєва, А. О., Одеський національний університет імені І.І. Мечникова
Зарицька, В. В., Класичний приватний університет (м. Запоріжжя)
Зарицька, В. В., Класичний приватний університет
Зарицька, В. В.
Зарицкая, В. В.
Заграй, Л. Д., Прикарпатський національний університет імені В. Стефаника
Зайцева, Н. О., Державний заклад «Науково-практичний медичний реабілітаційно-діагностичний центр МОЗ України»
Залановська, Л. І., Класичний приватний університет
Замша, А. В., Національна академія педагогічних наук України
Золотова Н. П., Подшивалкіна В. І.
Золотова Н. П., Подшивалкина В. И.
Бугайцова, А. С., Південноукраїнський національний педагогічний університет імені К. Д. Ушинського
Будіянський, М. Ф.
Будиянський, Н. Ф., Одеський національний університет імені І. І. Мечникова
Будиянский, Н. Ф.
Буйван, Е. В., Одеський національний університет імені І.І. Мечникова
Булатова, Я. В., Одеський національний університет імені І. І. Мечникова
Булатова, Я. В., Одеський національний університет імені І.І. Мечникова
Буланов, В. А., Класичного приватного університет
Булгакова, О. Ю., Одеський національний політехнічний університет
Булгакова, В. О.
Бунас, А. А., Дніпропетровсьий національний університет імені Олеся Гончара
Бірон Б. В., Родіна Н. В.
Бікулова, Е. О.
Білова, М. Е., Одеський національний університет імені І.І. Мечникова
Білова, М. Е.
Білоножко, А. В., Одеський національний університет імені І.І. Мечникова
Бєлова, М. Е., Одеський національний університет імені І.І. Мечникова
Брынза, И. В.
Бринза, І. В.
Барінова, Л. Я., Одеський національний університет імені І.І. Мечникова
Барабаш, О. Ю.
Бабій, О. І., Одеський національний університет імені І.І.Мечникова
Бабій, О. І., Одеський національний університет імені І.І. Мечникова
Бабатіна, С. І., Херсонський державний університет
Бабатіна, С. І.
Бабатина, С. И.
Базыка, Е. Л.
Базика, Є. Л.
Бирон Б. В., Родина Н. В.
Бикулова, Е. О.
Блінов, О. А., Національний авіаційний університет
Бочелюк, В. Й., Класичний приватний університет
Бочелюк, В. В., Одеський національний університет імені І.І. Мечникова
Бочелюк, В. Й.
Борисова, А. О., Харківський державний університет харчування та торгівлі
Богданович, А. А.
Богданович, Г. О.
Боднар, О. В., Одеський національний університет імені І.І. Мечникова
Боднар, О. В., Одеський національний університет імені І. І. Мечникова
Боделан, М. І., Одеський обласний медичний центр психічного здоров’я
Бойко, А. В.
Бойко, Г. В.
Бойко-Бузиль, Ю. Ю., Національна академія внутрішніх справ м. Київ
Бондаревич, С. М.
Бондаренко, Н. В.
Бефані, А. А.
Бефани, А. А.
Безверхий, О. С., Вінницький державний педагогічний університет імені Михайла Коцюбинського
Белова, М. Э.
Белова, М. Е.
Віхерко, І. Ф.
Вірний С. С., Ящук О. М.
Васютинська, О. Г., Управління Міністерства внутрішніх справ України в Одеській області
Васютинська, О. Г., Управління національної поліції в Одеській області
Васютинська, О. Г., УМВС України в Одеській області
Васютинська, О. Г.
Васютинський, В. О., Національна академія педагогічних наук України
Васютинская, О. Г.
Васюк, К. М., Донецький національний університет
Варіна, Г. Б., Мелітопольський державний педагогічний університет імені Богдана Хмельницького
Варнава, У. В., Одеський національний університет імені І.І. Мечникова
Варнава, У. В., Одеський національний університет імені І. І. Мечникова
Варнава, У. В.
Варе, І. С., Південноукраїнський національний педагогічний університет імені К. Д. Ушинського
Вихрущ-Олексюк, О. А., ДВНЗ «Тернопільський державний медичний університет ім. І. Я. Горбачевського МОЗ України»
Вихерко, И. Ф.
Вирный С. С., Ящук А. Н.
Воронов, О. І., Національна академія державного управління при Президентові України
Воропаєв, Є. П., Харківський національний університет мистецтв ім. І. П. Котляревського
Возович, А. А., Університету сучасних знань (м. Київ)
Войцеховський, О. В.
Войцеховский, А. В.
Волков, Д. С., Дніпропетровський національний університет ім. О. Гончара
Волков, Д. С.
Волошин, В. М., Інститут психології імені Г. С. Костюка НАПН України
Великодна, М. С., Криворізький національний університет
Гусакова, М. П., Одеський національний університет імені І. І. Мечникова
Гуртовенко, Н. В., Уманський медичний коледж
Губська, В. В., Одеський національний університет імені І.І. Мечникова
Губіна, А. М.
Губина, А. М.
Гуз, Н. В.
Гузь, Н. В., Мелітопольський державний педагогічний університет імені Богдана Хмельницького
Гульбс, О. А.
Гуменюк, В. В., Державний заклад «Науково-практичний медичний реабілітаційно-діагностичний центр МОЗ України»
Гільман, А. Ю., Національний університет «Острозька академія»
Гєрдєва, Г. М., Одеський національний університет імені І.І. Мечникова
Гріньова, О. М., Київського університету імені Бориса Грінченка
Гріньова, О. М.
Грыцюк, И. М.
Грабіщук, С. В., Вінницький соціально-економічний інститут Університету «Україна»
Гришина, Т. А.
Грицюк, І. М.
Грищук, Е. Ю
Григор’єва, С. В., Центр розвитку мови «Loguar»
Гринева, О. М.
Гарюшкін, Д. С., Одеський національний університет імені І. І. Мечникова
Гарькавець, С. О., Східноукраїнський національний університет імені Володимира Даля (м. Сєвєродонецьк)
Гаврилюк, Р. І., Одеський національний університет імені І. І. Мечникова
Гайдарова, А. В.
Гайдарова., А. В
Галицька, М. О., Одеський національний університет імені І.І. Мечникова
Гнезділов, Д. Ю.
Гнездилов, Д. Ю.
Горяча, Т. С.
Горячая, Т. С.
Горячева, Ю. В., Одеський національний університет імені І. І. Мечникова
Горшенина, А. И.
Горшенина, А. І.
Гога, Н. П., Харківський гуманітарний університет «Народна українська академія»
Голубенко, О. І., Інститут соціальної та політичної психології НАПН України
Гончар, Ю. О., Державний заклад «Український державний науково-дослідний інститут медико-соціальних проблем інвалідності МОЗ України»
Гончаренко, Н. В., Національний медичний університет ім. А. А. Богомольця
Герасименко, Н. О., Одеський національний університет імені І.І. Мечникова
Гердева, Г. М., Одеський національний університет імені І. І. Мечникова
Генкова, П., Університет прикладних наук, м. Оснабрюк
Генкова, П., Університет прикладних наук м. Оснабрюк
Дячук, Н. В.
Дьяков, С. И.
Дьяков, С. І.
Душка, А. Л.
Душка А. Л., Вісковатова Т. П.
Душка А. Л., Висковатова Т. П.
Діколь-Кобріна, О. А.
Дєліні, М. М., Національний педагогічний університет імені М. П. Драгоманова
Дыкина, Л. В.
Дробот, О. В.
Дробот, О. Ð’., Львівський державний університет внутрішніх справ МВС України (Україна)
Дробот, О. В.
Дармостук, Н. В.
Данілова, О. С., Одеський національний університет імені І.І. Мечникова
Данілова, О. С.
Данилюк, И. В.
Данилюк, І. В
Данильченко, Т. В., Чернігівський національний педагогічний університет імені Т. Г. Шевченка
Данилова, О. С., Одеський національний університет імені І. І. Мечникова
Данилова, О. С.
Данилова, Е. С.
Джеджера, О. В., Рівненський державний гуманітарний університет
Дишкант, О. В., Херсонський інститут міжрегіональної академії управління персоналом
Дикіна, Л. В.
Диколь-Кобрина, Е. А.
Дмитренко, И. Л.
Дмитренко, І. Л.
Дніпрова, О. А., Дніпропетровський університет імені Альфреда Нобеля
Доценко, В. В.
Добровольська, О. О., Одеський державний університет внутрішніх справ
Добровольська, Л. П., Мелітопольський державний педагогічний університет імені Богдана Хмельницького
Дегірменджі, Е. В.
Дегирменджи, Е. В.
Дементьєва, К. Г., Одеський національний університет імені І.І. Мечникова
Дементьева, К. Г.
Денісєнко, О. В., Таврійський національний університет ім. В. І. Вернадського
Єрмолаєва, Т. В., Дніпропетровський університет імені Альфреда Нобеля
Єгорченко, С. П., МЦ «Віта» м. Одеси
Єгорченко, С. П., клініка «Віта» м. Одеси
Єгорченко, С. П.
Єгорченко С. П., Агалаков С. Г.
Ємельянова, Г. І., Одеський національний університет імені І.І. Мечникова
Ісаєва, Т. П., Одеський національний університет імені І. І. Мечникова
Ісаєва, Т. П., Одеський національний університет імені І.І. Мечникова
Іванченко, А. О., Харківський національний університет імені В. Н. Каразіна
Іванова, О. А., Національний університет оборони України імені Івана Черняховського
Іванова, М. Д., Одеський національний університет імені І.І. Мечникова
Іванова, Є. О., Національний авіаційний університет
Ілляшенко, О. М., Мелітопольський державний педагогічний університет імені Богдана Хмельницького
Егорченко, С. П.
Егорченко С. П., Агалаков С. Г.
Ель-Дакдукі, І. М.
Енгелс-Критидис, Р., Софійський університет «Св. Климента Охридського»
Луньов, В. Є.
Лунёв, В. Е.
Лунев, В. Е.
Літвінова, В. Я., Національний аерокосмічний університет ім. М. Є. Жуковського
Ліщина, Н. В., Південноукраїнський національний педагогічний університет імені К. Д. Ушинського
Ліб, І. І., Одеський національний університет І. І. Мечникова
Лінецька, О. О., Одеський національний університет імені І. І. Мечникова
Ліпінська, Н. Ф., Одеський національний університет імені І. І. Мечникова
Ліпінська, Н. Ф., Одеський національний університет імені І.І. Мечникова
Ліпінська, Н. Ф., ОНУ імені І. І. Мечникова
Лаврова, М. Г., Одеський національний університет імені І.І. Мечникова
Лаврова, М. Г.
Лазорко, О. В., Східноєвропейський національний університет імені Лесі Українки
Ламаш, І. В., Харківський національний університет внутрішніх справ
Литвинова Г. О., Ковальчишина Н. В.
Литвинова Г. А., Ковальчишина Н. В.
Литвиненко, О. Д., Одеський національний університет імені І.І. Мечникова
Литвиненко, О. Д
Литвиненко, О. Д.
Литвиненко, І. С., Миколаївський національний університет імені В. О. Сухомлинського
Лобасюк, Б. О., Одеський національний університет імені І.І. Мечникова
Лобасюк Б. О., Боделан М. І.
Лобасюк Б. А., Боделан М. И.