Перегляд списку авторів

А Б В Г Ґ Д Е Є Ж З И І Ї К Л М Н О П Р С Т У Ф Х Ц Ч Ш Щ Ь Ю Я Всі

A

Abdurakhmanova, I. V.
Akopyan, A. B.
Ampleeva, О.
Andriez, Yu. M.
Andrushchak, O. S.
Antonenko, I.
Artemtseva, N.
Azarkina H. V., Teplyakov N. N.

B

Babatina, S. I.
Barabash, О. Y.
Bazyka, E.
Bazyka, E. L.
Befani, A. A.
Befani, A. A.
Belous, О.
Belousova R. V., R. V.
Belova, M. E.
Bikulova, Е. O.
Biron B. V., Rodina N. V.
Bochelyuk, V. Y.
Bogdanovich, A. A
Bogdanovich, A. A.
Bondarenko, N. V.
Bondarenko, Н. В.
Bondarevich, С. М.
Boychak, І.
Boyko, H.
Brynza, I.
Budiansky, M. F.

C

Chachko, S. L.
Chernyavskaya, T. P.
Chernyavskaya, T. P.
Chernyavskaya, Т. P.
Chueva, I.
Chumaeva, J. V.
Chumaeva, J. V.

D

Danilova, O. S.
Danilova O. S., O. S.
Daniluk I. V., I. V.
Darmostuk, N. V.
Degirmendzhi, E. V.
Dementeva, K. G.
Dementieva, К. G.
Dikina, L. N.
Dikol-Kobrina, O. A.
Dmitrenko, I. L.
Dolgov, Y.
Dotsenko, V.
Drobot, O. V.
Dushka, A. L.
Dushka, А. L.
Dushkа А. L., Viskоvаtоvа Т. P.
Dyachuk, N. V.
Dykina, L. V.
D’yakov, S. I.

E

Egorchenko, S. P.
El-Dakduki, I. M.
El’kina, M.
Eroshenkova, E.

F

Fedorenkova, l. S.
Fokina, V. I.
Fuchedzhi, D. V.
Furduy, S.

G

Gajdarova, A. V.
Gaydarova, A. V.
Gayvoronskaya, A.
Gnezdilov, D. Y.
Gorshenina, A. I.
Goryacha, T.
Grandt, V.
Grinjova, O. M.
Grishina, T. A.
Gryschuk, E. U.
Gulbs, O.
Gulbs, O. A.
Gulbs, О. А.
Gulbs, О.
Gur’yanov, Y.
Gusakova, М. P.
Guz, N. V.

H

Hmel’ N. D., Din Sin’
Hoshowsky, Y.
Hrytsyuk, I. М.
Hubina, A. M.

I

Isaev, І.

J

Juravlyova, M. O.

K

Kalaytan, N. L.
Kalaytan N. L., Kocharyan A. S.
Kantarova, N.
Kataryсczuk-Mania, L.
Kayger, V.
Kazanzhi, M. Y.
Kernas, A. V.
Kharchenko, S.
Kijas, A. V.
Kinelyova, O. V.
Kireeva, Z. A.
Kirichenko, O.
Kirichenko, О.
Klimenko, I.
Klyuikova-Tsobenko, V. А.
Klyuikova-Tsobenko, V. O.
Klyuykova-Tcobenko, V.
Kmit, I. V.
Kobikova, Y. V.
Kocharyan, I.
Kokorina, U. E.
Kononenko, A. A.
Kononenko, A. O.
Kononenko, А. О.
Kononenko, О. I.
Koren, T.
Korobicina, M.
Kostina, Т.
Kostuk, A.
Koval, A. Sh.
Koval, А.
Kovtun, R. А.
Kozlov, A. V.
Kremenchutska, M. K.
Krizkaya, D. А.
Krolevetskaya, Е. N.
Kroshka, O.
Kroshka, O. I.
Kroshka, О. I.
Kroshka, О.
Kroshka, О. I.
Krutenko, Yu.
Krutiy, O. M.
Kryukova M. A., Krut’ko S. V.
Kudinova, Z. S.
Kuznetsova, V. I.

L

Lagonda, G. V.
Lavrova, M. G.
Lazorko, О.
Litvinenko, O. D.
Litvinenko, О. D.
Litvinova G. A., Kovalchishina N. V.
Lobasyk B. A., Bodelan M. I.
Lunеv, V. Е.
Lyasch, О.
Lytvynenko, O. D.
Lytvynenko, О. D.

M

Makotrova, G. V.
Malimon, L. Y.
Maliy, N. Y.
Malyuchenk, G.
Mamicheva, E. V.
Manoylova, М.
Marchenko, A.
Mardosa, J.
Michalski, J.
Midko, A. A.
Midko, А. А.
Mihalsky, А.
Mikhalchenko, N. V.
Milinchuk V. I., Zasyekina L. V.
Mishchyha, L.
Mitrofanova-Kersanova, L. А.
Morya, K. V.
Mulyar, О. М.
Mushkevych, M. I.
Mytrochenko, A. V.
Mуkhalchenko, N. V.

N

Nagibina, N.
Navoeva, N. І.
Navoeva, N. I.
Naydonov, M. I.
Naydonovа, L. А
Nikolaeva, I. V.
Nizovzev, N.
Novotna, M. A.
Nаvоеvа, N. І.

O

Oliynyk, V. V
Osichka, A. V.

P

Panga, M. V.
Panibratenko, V. V.
Panova, О.
Paschko, A. O.
Pashkinа, А. М.
Pavliuk, Т. М.
Perepyatenko, О. L.
Podshyvalkina, V. I.
Podsyvalkina, V. I.
Popovskiy, B.
Popovsky, В.
Priymak, S. V
Prohorov, А.
Prokofjeva, L.
Proskurnyak, О. I.
Pryymak, S. V.
Puchina, О. V.
Purlo, O. U.
Pyvovarchyk, I. М.

R

Rodina, N. V.
Rodina, N.
Rodina, N. V.
Rodina N. V., Covalenko A. B.
Ryazantseva, Е.
Ryazantseva O. U., O. U.
Rybalka, V. V.

S

Sadova, M. A.
Salivanov A. V., Disa O. V.
Samara, O.
Samara, O. E.
Saprigina, N. V.
Sapryguina, N. V.
Savenkova, I. I.
Savrasov, M. V.
Shamne, A. V.
Sharaf, А. D.
Sherengovy, I. А.
Shevchenko, М. М.
Shipelik, Т. V.
Shpatakovskaya, G. V.
Shragina, L. I.
Skorobreha, V.
Skrypnyk, T.
Smakhtina, N. A.
Smirnov, V.
Smolinska, O.
Smolinska, О. V.
Smolinska, О.
Smotrova, Т.
Sokirzhinskaya, O. O.
Sokirzhinskaya, О. О.
Sokolova, A.
Sokolova, А. В.
Spiridonova, L. K.
Surushkin, М. O.
Svinarenko, R. N.
Svinarenko, R. N.
Svynarenko, R. M.
Sytenko, A. S.

T

Tarkowski Zb., Skorek Ewa M.
Tkach, T. V.
Tkachenko, N. V.
Tkachenko, Т. V.
Tkachenko V. E., Befani A. A.
Tkachuk, O. V.
Tomas, H. D.
Tsokota, V. R.
Tsucanova, Yu.B.
Turchina, L. І.
Turhanov, G.
Turubarova, A. V.
Turubarova, А. V.

U

Uchyla-Zroski, Ja.
Ushakova, I. V.
Uspenskiy, V. M.
Uspensky, V. N.
Uspensky, V.

V

Varnava, U.
Vasyutinskaya, O.
Vasyutinskii, V.
Viherko, I
Vikherko, I. F.
Virnyi S. S., Yaschuk O. M
Volkov, D. S.
Volzhentseva, І.
Vovk, А.
Voytsehovskiy, O. V.

Y

Yakovenko, L.
Yankovka, D.
Yankovska D., D.
Yaremchuk, O. V.
Yaremchuk, О. V.
Yegorchenko S. P., Agalakov S. G.

Z

Zaritskaya, V. V.
Zaritskaya, V.
Zaritskaya, V. V.
Zolotova N. P., Podshyvalkina V. I.

Є

Єгорченко, С. П., клініка «Віта» м. Одеси
Єгорченко, С. П., МЦ «Віта» м. Одеси
Єгорченко, С. П.
Єгорченко С. П., Агалаков С. Г.
Ємельянова, Г. І., Одеський національний університет імені І.І. Мечникова
Єрмолаєва, Т. В., Дніпропетровський університет імені Альфреда Нобеля

І

Іванова, Є. О., Національний авіаційний університет
Іванова, М. Д., Одеський національний університет імені І.І. Мечникова
Іванова, О. А., Національний університет оборони України імені Івана Черняховського
Іванченко, А. О., Харківський національний університет імені В. Н. Каразіна
Ілляшенко, О. М., Мелітопольський державний педагогічний університет імені Богдана Хмельницького
Ісаєва, Т. П., Одеський національний університет імені І.І. Мечникова
Ісаєва, Т. П., Одеський національний університет імені І. І. Мечникова

Ј

Јukasiewicz, А.

А

Абдурахманова, І. В.
Абдурахманова, И. В.
Азаркина Е. В., Тепляков Н. Н.
Акiмова, L. N.
Акімова, Л. Н., Одеський національний університет імені І.І. Мечникова
Акопян, А. Б.
Алещенко, В. І., Національний університет оборони України імені Івана Черняховського
Аніскевич, С. В., Український державный хіміко-технологічного університет
Андріець, Ю. М.
Андриец, Ю. М.
Андрущак, О. С.
Антоненко, І. Ю.
Антоненко, И. Ю.
Антонов, В. Г., Державний заклад «Науково-практичний медичний реабілітаційно-діагностичний центр МОЗ України»
Артюхіна, Н. В., Одеський національний університет імені І.І. Мечникова
Аталієва, А. О., Державний навчальний заклад «Одеський навчальний центр № 14» при Одеській виправній колонії № 14

Б

Бєлова, М. Е., Одеський національний університет імені І.І. Мечникова
Бікулова, Е. О.
Білова, М. Е., Одеський національний університет імені І.І. Мечникова
Білова, М. Е.
Білоножко, А. В., Одеський національний університет імені І.І. Мечникова
Бірон Б. В., Родіна Н. В.
Бабій, О. І., Одеський національний університет імені І.І.Мечникова
Бабій, О. І., Одеський національний університет імені І.І. Мечникова
Бабатіна, С. І., Херсонський державний університет
Бабатіна, С. І.
Бабатина, С. И.
Базика, Є. Л.
Базыка, Е. Л.
Барінова, Л. Я., Одеський національний університет імені І.І. Мечникова
Барабаш, О. Ю.
Безверхий, О. С., Вінницький державний педагогічний університет імені Михайла Коцюбинського
Белова, М. Е.
Белова, М. Э.
Бефані, А. А.
Бефани, А. А.
Бикулова, Е. О.
Бирон Б. В., Родина Н. В.
Блінов, О. А., Національний авіаційний університет
Богданович, А. А.
Богданович, Г. О.
Боделан, М. І., Одеський обласний медичний центр психічного здоров’я
Боднар, О. В., Одеський національний університет імені І.І. Мечникова
Боднар, О. В., Одеський національний університет імені І. І. Мечникова
Бойко, А. В.
Бойко, Г. В.
Бойко-Бузиль, Ю. Ю., Національна академія внутрішніх справ м. Київ
Бондаревич, С. М.
Бондаренко, Н. В.
Борисова, А. О., Харківський державний університет харчування та торгівлі
Бочелюк, В. В., Одеський національний університет імені І.І. Мечникова
Бочелюк, В. Й., Класичний приватний університет
Бочелюк, В. Й.
Бринза, І. В.
Брынза, И. В.
Бугайцова, А. С., Південноукраїнський національний педагогічний університет імені К. Д. Ушинського
Будіянський, М. Ф.
Будиянский, Н. Ф.
Будиянський, Н. Ф., Одеський національний університет імені І. І. Мечникова
Буйван, Е. В., Одеський національний університет імені І.І. Мечникова
Буланов, В. А., Класичного приватного університет
Булатова, Я. В., Одеський національний університет імені І. І. Мечникова
Булатова, Я. В., Одеський національний університет імені І.І. Мечникова
Булгакова, В. О.
Булгакова, О. Ю., Одеський національний політехнічний університет
Бунас, А. А., Дніпропетровсьий національний університет імені Олеся Гончара

В

Вірний С. С., Ящук О. М.
Віхерко, І. Ф.
Варіна, Г. Б., Мелітопольський державний педагогічний університет імені Богдана Хмельницького
Варе, І. С., Південноукраїнський національний педагогічний університет імені К. Д. Ушинського
Варнава, У. В., Одеський національний університет імені І.І. Мечникова
Варнава, У. В., Одеський національний університет імені І. І. Мечникова
Варнава, У. В.
Васюк, К. М., Донецький національний університет
Васютинская, О. Г.
Васютинська, О. Г., Управління національної поліції в Одеській області
Васютинська, О. Г., УМВС України в Одеській області
Васютинська, О. Г., Управління Міністерства внутрішніх справ України в Одеській області
Васютинська, О. Г.
Васютинський, В. О., Національна академія педагогічних наук України
Великодна, М. С., Криворізький національний університет
Вирный С. С., Ящук А. Н.
Вихерко, И. Ф.
Вихрущ-Олексюк, О. А., ДВНЗ «Тернопільський державний медичний університет ім. І. Я. Горбачевського МОЗ України»
Возович, А. А., Університету сучасних знань (м. Київ)
Войцеховский, А. В.
Войцеховський, О. В.
Волков, Д. С., Дніпропетровський національний університет ім. О. Гончара
Волков, Д. С.
Волошин, В. М., Інститут психології імені Г. С. Костюка НАПН України
Воронов, О. І., Національна академія державного управління при Президентові України
Воропаєв, Є. П., Харківський національний університет мистецтв ім. І. П. Котляревського

Г

Гєрдєва, Г. М., Одеський національний університет імені І.І. Мечникова
Гільман, А. Ю., Національний університет «Острозька академія»
Гаврилюк, Р. І., Одеський національний університет імені І. І. Мечникова
Гайдарова, А. В.
Гайдарова., А. В
Галицька, М. О., Одеський національний університет імені І.І. Мечникова
Гарькавець, С. О., Східноукраїнський національний університет імені Володимира Даля (м. Сєвєродонецьк)
Гарюшкін, Д. С., Одеський національний університет імені І. І. Мечникова
Генкова, П., Університет прикладних наук, м. Оснабрюк
Генкова, П., Університет прикладних наук м. Оснабрюк
Герасименко, Н. О., Одеський національний університет імені І.І. Мечникова
Гердева, Г. М., Одеський національний університет імені І. І. Мечникова
Гнезділов, Д. Ю.
Гнездилов, Д. Ю.
Гога, Н. П., Харківський гуманітарний університет «Народна українська академія»
Голубенко, О. І., Інститут соціальної та політичної психології НАПН України
Гончар, Ю. О., Державний заклад «Український державний науково-дослідний інститут медико-соціальних проблем інвалідності МОЗ України»
Гончаренко, Н. В., Національний медичний університет ім. А. А. Богомольця
Горшенина, А. І.
Горшенина, А. И.
Горяча, Т. С.
Горячая, Т. С.
Горячева, Ю. В., Одеський національний університет імені І. І. Мечникова
Гріньова, О. М., Київського університету імені Бориса Грінченка
Гріньова, О. М.
Грабіщук, С. В., Вінницький соціально-економічний інститут Університету «Україна»
Григор’єва, С. В., Центр розвитку мови «Loguar»
Гринева, О. М.
Грицюк, І. М.
Гришина, Т. А.
Грищук, Е. Ю
Грыцюк, И. М.
Губіна, А. М.
Губина, А. М.
Губська, В. В., Одеський національний університет імені І.І. Мечникова
Гуз, Н. В.
Гузь, Н. В., Мелітопольський державний педагогічний університет імені Богдана Хмельницького
Гульбс, О. А.
Гуменюк, В. В., Державний заклад «Науково-практичний медичний реабілітаційно-діагностичний центр МОЗ України»
Гуртовенко, Н. В., Уманський медичний коледж
Гусакова, М. П., Одеський національний університет імені І. І. Мечникова

Д

Дєліні, М. М., Національний педагогічний університет імені М. П. Драгоманова
Діколь-Кобріна, О. А.
Данілова, О. С., Одеський національний університет імені І.І. Мечникова
Данілова, О. С.
Данилова, Е. С.
Данилова, О. С., Одеський національний університет імені І. І. Мечникова
Данилова, О. С.
Данильченко, Т. В., Чернігівський національний педагогічний університет імені Т. Г. Шевченка
Данилюк, І. В
Данилюк, И. В.
Дармостук, Н. В.
Дегірменджі, Е. В.
Дегирменджи, Е. В.
Дементьєва, К. Г., Одеський національний університет імені І.І. Мечникова
Дементьева, К. Г.
Денісєнко, О. В., Таврійський національний університет ім. В. І. Вернадського
Джеджера, О. В., Рівненський державний гуманітарний університет
Дикіна, Л. В.
Диколь-Кобрина, Е. А.
Дишкант, О. В., Херсонський інститут міжрегіональної академії управління персоналом
Дмитренко, І. Л.
Дмитренко, И. Л.
Дніпрова, О. А., Дніпропетровський університет імені Альфреда Нобеля
Добровольська, Л. П., Мелітопольський державний педагогічний університет імені Богдана Хмельницького
Добровольська, О. О., Одеський державний університет внутрішніх справ
Доценко, В. В.
Дробот, О. В.
Дробот, О. В., Львівський державний університет внутрішніх справ МВС України (Україна)
Дробот, О. В.
Душка, А. Л.
Душка А. Л., Вісковатова Т. П.
Душка А. Л., Висковатова Т. П.
Дыкина, Л. В.
Дьяков, С. І.
Дьяков, С. И.
Дячук, Н. В.

Е

Егорченко, С. П.
Егорченко С. П., Агалаков С. Г.
Ель-Дакдукі, І. М.
Енгелс-Критидис, Р., Софійський університет «Св. Климента Охридського»

Ж

Железнякова, Ю. В., Класичний приватний університет
Жигалкіна, Н. В., центр підтримки успішних відносин «ВМЕСТЕ»
Жигалкіна (Лебедєва), Н. В., центр підтримки успішних відносин «Вместе»
Журавлёва, М. О.
Журавльова, М. О.

З

Заграй, Л. Д., Прикарпатський національний університет імені В. Стефаника
Зайцева, Н. О., Державний заклад «Науково-практичний медичний реабілітаційно-діагностичний центр МОЗ України»
Залановська, Л. І., Класичний приватний університет
Замша, А. В., Національна академія педагогічних наук України
Зарицкая, В. В.
Зарицька, В. В., Класичний приватний університет (м. Запоріжжя)
Зарицька, В. В., Класичний приватний університет
Зарицька, В. В.
Золотова Н. П., Подшивалкіна В. І.
Золотова Н. П., Подшивалкина В. И.
Зуєва, А. О., Одеський національний університет імені І.І. Мечникова

И

Иванова, М. Д., Одеський національний університет імені І.І. Мечникова

К

Кінельова, О. В.
Кіреєва, З. О., Одеський національний університет імені І. І. Мечникова
Кіясь, А. В.
Кабанцева, А. В., Державний заклад «Науково-практичний медичний реабілітаційно-діагностичний центр МОЗ України»
Кабанцева, А. В., Державний заклад «Науково-практичний медичний реабілітаційно-діагностичний Центр МОЗ України» (м. Костянтинівка, Донецька область)
Казанжи, М. Й., Південноукраїнський національний педагогічний університет імені К. Д. Ушинського
Казанжи, М. Й., Південноукраїнський національний педагогічний університет імені К. Д. Ушинського
Казанжи, М. Й.
Кайгер, В. І.
Кайгер, В. И.
Калайтан, Н. Л.
Калайтан Н. Л., Кочарян А. С
Калайтан Н. Л., Кочарян О. С.
Калюжна, Л. Б., Черкаський національний університет ім. Богдана Хмельницького
Каменська, Н. Л., Одеський національний університет імені І. І. Мечникова
Каменська, Н. Л., Одеський національний університет імені І.І. Мечникова
Каннінг, У. П., Університет прикладних наук м. Оснабрюк
Кантарёва, Н. В.
Кантарьова, Н. В., Одеський національний університет імені І. І. Мечникова
Кантарьова, Н. В.
Капустянський, М. В., Одеський національний університет імені І.І. Мечникова
Каргіна, Н. В., Південноукраїнський національний педагогічний університет ім. К. Д. Ушинського
Карпінська, О. М., ОНУ імені І. І. Мечникова
Каськов, О. В., Одеський національний університет імені І.І. Мечникова
Касюга, О. М., ДВНЗ «Український державний хіміко-технологічний університет»
Катарищук-Манія, Л.
Каткова, Т. А., Мелітопольський державний педагогічний університет імені Богдана Хмельницького
Кауне, К., Університет м. Пассау
Кернас, А. В.
Кесь, О. О., Дніпропетровский гуманітарний університет
Кинелёва, О. В.
Кириленко, Е. А., Християнський гуманітарно-економічний університет
Кирилов, Д. В., Одеський національний університет імені І.І. Мечникова
Кириченко, О. М., Одеський національний університет імені І.І. Мечникова
Кириченко, О. М.
Кириченко, О. Н.
Киясь, А. В.
Клименко, І. В.
Клименко, И. В.
Клюйкова-Цобенко, В. А.
Клюйкова-Цобенко, В. О.
Кобець, О. В., Національна академія прокуратури України
Кобикова, Ю. В.
Коброслі, А. Х., Одеський національний університет імені І.І. Мечникова
Коваль, А. Ш., Одеський національний університет імені І.І. Мечникова
Коваль, А. Ш.
Коваль, Г. Ш.
Козак, І. Г., Одеський державний університет внутрішніх справ
Козлов, А. В.
Козлов, О. В.
Кокоріна, Ю. Є.
Кокорина, Ю. Е.
Колісник, Л. О., Сумський державний університет
Колот, С. О., Одеський національний політехнічний університет
Комашко, Л. Г., Одеський обласний інститут удосконалення вчителів
Компанович, М. С., Львівський інститут ПрАТ «ВНЗ «Міжрегіональна Академія управління персоналом»
Кондратенко, І. В., Придністровський державний університет ім. Т. Г. Шевченка
Кононенко, А. О., Одеський національний університет імені І.І. Мечникова
Кононенко, А. А.
Кононенко, А. О.
Кононенко, О. І., Одеський національний університет імені І.І. Мечникова
Кононенко, О. І., Одеський національний університет імені І. І. Мечникова
Кононенко, О. І., Одеський національний університет імені І.І.Мечникова
Кононенко, О. І.
Кононенко, О. И.
Кордонець, В. В., ДВНЗ «Донбаський державний педагогічний університет»
Корнієнко, О., Київський національний університет імені Тараса Шевченка
Коробіцина, М. Б., Одеський національний університет імені І.І. Мечникова
Коробіцина, М. Б.
Коробанова, О. Л., Інститут соціальної та політичної психології НАПН України
Коробицына, М. Б.
Корчакова, Н. В., Національний педагогічний університет ім. П М. Драгоманова
Костюк, А. В.
Кочарян, І. О.
Кочарян, И. А.
Кочарян, О. С., Харківський національний університет імені В. Н. Каразіна
Кравченко, Н. М., Південноукраїнський національний педагогічний університет ім. К. Д. Ушинського
Красильников, І. О., Полтавський інститут экономіки і права Університету «Україна»
Красильников, І. О., госпіталь для ветеранів війни м. Полтави
Кременчуцкая, М. К.
Кременчуцька, М. К., Одеський національний університет імені І.І. Мечникова
Кременчуцька, М. К., Одеський національний університет імені І. І. Мечникова
Кременчуцька, М. К.
Кретчак, О. М., Головне управління національної поліції в Херсонській області
Кривоногова, О. В., Одеський національний медичний університет
Кривцова, Н. В., Одеський національний медичний університет
Крошка, О. І.
Крошка, О. И.
Крутій, О. М.
Крутенко, Ю.
Крутий, Е. Н.
Крюкова, М. А., Одеський національний університет імені І. І. Мечникова
Крюкова М. А., Крутько С. В.
Кузнєцова, В. І.
Кузнецова, В. И.
Кузнецова, С. В., Миколаївський національний університет імені В. О. Сухомлинського
Кузьміна, В. В., Одеський національний університет імені І. І. Мечникова
Курицина, М. О., Національний педагогічний університет імені М. П. Драгоманова
Курова, А. В., Одеський національний університет імені І.І. Мечникова
Курова, А. В., ОНУ імені І. І. Мечникова
Кушнір, Є. О., Одеський національний університет імені І.І. Мечникова
Кушнір, Е. А., Одеський національний університет імені І.І. Мечникова
Кушнір, О. О., Національний авіаційний університет
Кушнерова, Я. Г., Одеський національний університет імені І.І. Мечникова

Л

Ліб, І. І., Одеський національний університет І. І. Мечникова
Лінецька, О. О., Одеський національний університет імені І. І. Мечникова
Ліпінська, Н. Ф., Одеський національний університет імені І.І. Мечникова
Ліпінська, Н. Ф., ОНУ імені І. І. Мечникова
Ліпінська, Н. Ф., Одеський національний університет імені І. І. Мечникова
Літвінова, В. Я., Національний аерокосмічний університет ім. М. Є. Жуковського
Ліщина, Н. В., Південноукраїнський національний педагогічний університет імені К. Д. Ушинського
Лаврова, М. Г., Одеський національний університет імені І.І. Мечникова
Лаврова, М. Г.
Лазорко, О. В., Східноєвропейський національний університет імені Лесі Українки
Ламаш, І. В., Харківський національний університет внутрішніх справ
Литвиненко, І. С., Миколаївський національний університет імені В. О. Сухомлинського
Литвиненко, О. Д., Одеський національний університет імені І.І. Мечникова
Литвиненко, О. Д
Литвиненко, О. Д.
Литвинова Г. А., Ковальчишина Н. В.
Литвинова Г. О., Ковальчишина Н. В.
Лобасюк, Б. О., Одеський національний університет імені І.І. Мечникова
Лобасюк Б. А., Боделан М. И.
Лобасюк Б. О., Боделан М. І.
Лунев, В. Е.
Луньов, В. Є.

М

Мідько, A. А.
Мілінчук В. І., Засєкіна Л. В.
Міхайленко, Л. М., Мелітопольський державний педагогічний університет імені Богдана Хмельницького
Міхальскі, Й.
Міщенко, М. С., Уманський державний педагогічний університет імені Павла Тичини
Мадінова, Ю. І., Одеський національний медичний університет
Макаренко, А. О., Національний аерокосмічний університет ім. М. Е. Жуковського «ХАІ»
Макарова, І. В., Одеський національний університет імені І.І. Мечникова
Макарова, Н. Ю., «MEDA Pharmaceuticals Switzerland GmbH» в Україні
Макарчук, Н. О., Національна академія педагогічних наук України
Малєєва, Н. С., Інститут соціальної та політичної психології НАПН України
Малій, Н. Ю.
Малигіна, Г. С., Одеський національний університет імені І.І. Мечникова
Малий, Н. Ю.
Мамічева, О. В.
Мамичева, Е. В.
Мандзик, Т. М., Львівський національний університет імені Івана Франка
Марченко, А. А.
Марченко, А. О.
Матяш, І. М., Національний педагогічний університет імені М. П. Драгоманова
Мельник, Н. М., Київський національний університет імені Тараса Шевченка
Мельник, О. А., Національний університет фізичного виховання та спорту України
Мельничук, О. Б., Національний педагогічний університет імені М. П. Драгоманова
Меркулова, Ю. В., Одеський державний університет внутрішніх справ
Мидько, А. А.
Милинчук В. И., Засекина Л. В.
Митроченко, А. В.
Михальски, Й.
Михальченко, Н. В.
Могилевська, В. Ю., Придністровський державний університет ім. Т. Г. Шевченка
Моря, Е. В.
Моря, К. В.
Мосол, Н. О., Запорізький національний університет
Мушкевич, М. І.
Мушкевич, М. И.

Н

Нізовцев, М.
Ніколаєва, І. В.
Навоєва, Н. І.
Навоева, Н. И.
Нежданова, Н. В., Одеський національний університет імені І.І. Мечникова
Нежданова, Н. В., Одеський національний університет імені І. І. Мечникова
Низовцев, Н
Николаева, И. В.
Никоненко, І. О., Інституту соціальної та політичної психології НАПН України
Новотна, М. А.
Ноздрін, С. В., Дніпропетровський гуманітарний університет
Ноздрін, С. В., Дніпропетровський національний університет ім. О. Гончара
Норчук, Ю. В., Військова академія

О

Олійник, В. В.
Олейник, В. В.
Осичка, А. В.
Отчич, С. В., Національна академія наук України
Охромій, Г. В., Дніпропетровський гуманітарний університет
Охромій, Г. В., Дніпропетровский гуманітарний університет

П

Пєхарєва, А. С., Харківська гімназія № 116
Підгірна, І. С., Інституту соціальної та політичної психології НАПН України
Павлюк, П. А., Донецький християнський університет
Панібратенко, В. В.
Панга, М. В.
Панибратенко, В. В.
Панов, М. С., Класичний приватний університет
Панова, Е. Е.
Панова, О. Є.
Панченко, О. А., Національна медична академія післядипломної освіти імені П. Л. Щупика; Державний заклад «Науково-практичний медичний реабілітаційно-діагностичний центр МОЗ України»
Пахомова, В. Г., Таврійський національний університет імені В. І. Вернадського
Пашко, А. О.
Пашко, А.А.
Петрова, К., ВТУ «Св. Кирил і Мефодій»
Пилипенко, Н. Г., Національний педагогічний університет імені М. П. Драгоманова
Подшивалкіна, В. І.
Подшивалкина, В. И.
Покорски, M.
Политова, Г., Пловдівський університет «Паїсій Хилендарський»
Пономаренко, Л. П., Український інститут когнітивно-поведінкової терапії
Попович, І. С., Херсонський державний університет
Поповский, Б.
Поповський, Б.
Посвістак, О. А., Хмельницький національний університет
Поспєлова, С. В., Харківський національний університет імені В. Н. Каразіна
Потоцька, І. С., Вінницький національний медичний університет імені М. І. Пирогова
Прахова, C. А., Інститут психології імені Г. С. Костюка НАПН України
Приймак, С. В.
Прокофьева, Л.
Прокоф’єва, Л.
Проскурняк, О. І.
Проскурняк, О. И.
Простомолотов, В. Ф., Одеський національний університет імені І.І. Мечникова
Псядло, Е. М., Одеський національний університет імені І.І.Мечникова
Псядло, Е. М., Одеський національний університет імені І.І. Мечникова
Псядло, Е. М., Одеський національний університет імені І. І. Мечникова
Пузанова, А. Г., Укр НДІ медицини транспорту
Пузанова, А. Г., УкрНДІ медицини транспорту
Пундев, В. В., Одеський національний університет імені І.І. Мечникова
Пурло, О. Ю.
Пучина, О. В.
Пятник, О. Ю., Запорізький національний університет

Р

Равлюк, Г. І., Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника
Радзівіл, К. П., Уманський державний педагогічний університет імені Павла Тичини
Ревякіна, О. Г., Університет менеджменту освіти
Родіна, Н. В., Одеський національний університет імені І.І. Мечникова
Родіна, Н. В., Одеський національний університет імені І. І. Мечникова
Родіна, Н. В.
Родіна Н. В., Коваленко А. Б.
Родина, Н. В.
Родина Н. В., Коваленко А. Б.
Руденко, І. М., Комунальний навчальний заклад «Черкаський обласний інститут післядипломної освіти педагогічних працівників» Черкаської обласної ради
Ружицька, М. С., Одеський національний університет імені І.І. Мечникова
Рязанцева, Е. Ю.
Рязанцева, О. Ю.

С

Савенкова, І. І.
Савенкова, И. И.
Саврасов, М. В.
Савченко, О. В., Східноєвропейський національний університет ім. Лесі Українки
Сагайдак, А. Н., Асоціація глибинної психології «Теурунг»
Сагайдак, О. М., Асоціація глибинної психології «Теурунг»
Садова, М. А., Одеський національний університет ім. І. І. Мечникова
Садова, М. А
Садова, М. А.
Садовая, М. А.
Саліванов А. В., Диса О. В.
Саливанов А. В., Диса О. В.
Самара, Є. О., Одеський національний університет імені І. І. Мечникова
Самара, О. Є.
Самара, О. Е.
Санько, К. О., Харківський національний університет імені В. Н. Каразіна
Сапригіна, Н. В.
Сапрыгина, Н. В.
Свинаренко, P. H.
Свинаренко, P. М.
Свинаренко, Р. М.
Свинаренко, Р. Н.
Сербін-Жердецька, І. А., Одеський національний університет імені І. І. Мечникова
Сербін-Жердецька, І. А., Одеський національний університет імені І.І. Мечникова
Сергеєва, А. В., Південноукраїнський національний педагогічний університет імені К. Д. Ушинського
Середняк, Ж. М., Одеський національний університет імені І.І. Мечникова
Сиропятов, О. Г., Українська військово-медична академія
Ситенко, О. С.
Скориніна-Погребна, О. В., Національний університет цивільного захисту України
Скоробреха, В.
Скрипник, Т.
Скрыпник, Т.
Смірнова, О. М., Харківський національний університет внутрішніх справ
Смахтіна, Н. О.
Смахтина, Н. А.
Смокова, Л. С., Одеський національний університет імені І. І. Мечникова
Смокова, Л. С., Одеський національний університет імені І.І. Мечникова
Смолінська, О. В.
Смолинская, О. В.
Сокиржінська, О. О.
Сокиржинская, О. О.
Соколова, Г.
Соколова, Г. Б., Південноукраїнський національний педагогічний університет імені К. Д. Ушинського
Сорока, І. А., Університет економіки та права «КРОК»
Сорока, О. М., Дунайський інститут Національного університету «Одеська морська академія»
Сосніхіна, С. Є., Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди
Співак, Л. М., Кам’янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка
Спиридонова, Л. К.
Спиця-Оріщенко, Н. А., Комунальний заклад «Харківська спеціалізована школа І–ІІІ ступенів № 11 з поглибленим вивченням окремих предметів» Харківської міської ради Харківської області
Ставицька, С. О., Національний педагогічний університет імені М. П. Драгоманова
Стельмащук, Х. Р., Львівський національний університет ім. І. Франка
Сумарєва, К. В., Центр психологічної допомоги дітям та підліткам «Рівновага»
Сучожинска, М.
Сытенко, А. С.

Т

Тkachenko, V. E.
Тіунова, А. О., Національна академія педагогічних наук України
Такмакова, М. Ю., Харківський національний університет імені В. Н. Каразіна
Тарковский З., Скорик Е. М.
Тарковський З., Скорік Є. М.
Ташматов, В. А., Одеський національний університет імені І.І. Мечникова
Ташматов, В. А., Одеський державний університет внутрішніх справ МВС України
Ташматов, В. А., Одеський національний університет імені І. І. Мечникова
Тесленко, В. В., Полтавський національний педагогічний університет імені В. Г. Короленка
Тиньков, О. М., Національний аерокосмічний університет ім. Н. Є. Жуковського «ХАЇ»
Тирон, О. М., Київська державна академія водного транспорту ім. Петра Конашевича-Сагайдачного
Тирон, О. М., Київська державна академія водного транспорту імені Петра Конашевича-Сагайдачного
Ткалич, М. Г., Запорізький національний університет
Ткач, Т. В.
Ткаченко, В. Є.
Ткаченко, В. Е.
Ткаченко, Н. В., Дніпропетровський національний університет імені Олеся Гончара
Ткаченко, Н. В.
Ткаченко, О. А., Криворізький національний університет
Ткаченко В. Е., Бефані А. А.
Ткаченко В. Е., Бефани A. А.
Ткачук, О. В.
Томас, Е. Д.
Томас, О. Д.
Третякова, І. С., «Навчально-виховний комплекс № 72» школа І–ІІІ ступенів — дошкільний навчальний заклад(дитячий садок)» Дніпропетровської міської ради
Тригуб, Г. В., Східноєвропейський національний університет імені Лесі Українки
Тринчук, О. Б., Одеський наіональний університет імені І. І. Мечникова
Тринчук, О. Б., Одеський національний університет імені І.І. Мечникова
Троїцька, М. Є., Сумський обласний інститут післядипломної педагогічної освіти
Труханов, Г.
Туркова, Д. М., Криворізький національний університет
Турубарова, А. В., Класичний приватний університет
Турубарова, А. В.
Турханов, Г.

У

Уварова, C. Г., Міжнародний інститут глибинної психології
Уварова, С. Г., Міжнародний інститут глибинної психології
Урусова, О. Г., Києво-Могілянська бізнес-школа
Успенский, В. Н.
Успенський, В. М.
Уханова, А. І., Одеський національний університет імені І.І. Мечникова
Ушакова, В. Р., Сімферопольський клінічний пологовий будинок № 2
Ушакова, В. Р., Харківська медична академія післядипломної освіти
Ушакова, Т. Ю., Південноукраїнський національний педагогічний університет імені К. Д. Ушинського
Ушанова, А. М., Харківський національний університет імені В. Н. Каразіна

Ф

Філоненко, М. М., Національний медичний університет імені О. О. Богомольця
Фаворова, К. М., Національний аерокосмічний університет імені М. Є. Жуковського «ХАІ»
Федоренкова, Л. С.
Федосєєв, А. В., Національний аерокосмічний університет ім. Н. Є. Жуковського «ХАЇ»
Фокина, В. І., Одеський національний університет імені І.І. Мечникова
Форманюк, Ю. В., Одеський національний університет імені І.І. Мечникова
Форманюк, Ю. В., Південноукраїнський національний педагогічний університет імені К. Д. Ушинського
Фролова, Є. В., Харківський національний університет імені В. Н. Каразіна

Х

Хардести, Д
Харитонова, О. А., Мелітопольський державний педагогічний університет імені Богдана Хмельницького
Харламова, О. П., Державний заклад «Науково-практичний медичний реабілітаційно-діагностичний центр МОЗ України»
Харченко, С. В.
Хасельшвердт, М.
Хмель Н. Д., Дін Синь
Хмель Н. Д., Дин Синь
Хоменко, К. В., НПУ імені М. П. Драгоманова
Хоренбург, М., Університет прикладних наук м. Оснабрюк
Хэнс, Д.

Ц

Царькова, О. В., Мелітопольський державний педагогічний університет імені Б. Хмельницького
Цокота, В. Р.
Цуканова, Юлія Борисівна
Цуканова, Юлия Борисовна

Ч

Чабан, Г. В., Національний університет «Львівська політехніка»
Чаріті, Д. Т., Харківський національний університет імені В. Н. Каразіна
Чачко, С. Л., Одеський національний університет імені І.І. Мечникова
Чебан, А. С., Одеський національний університет імені І.І. Мечникова
Чернявская, Т. П.
Чернявська, Т. П., Одеський національний університет імені І.І. Мечникова
Чернявська, Т. П.
Чжао Сінь, ., Харківський національний університет імені В. Н. Каразіна
Чуєва, І. О.
Чуева, И. А.
Чумаєва, Ю. В.
Чумаева, Ю. В.

Ш

Шамне, А. В.
Шаповалова, В. С., Національний фармацевтичний університет
Шахова, Н. Є., Одеський національний університет імені І.І. Мечникова
Шевченко, Р. П., ОНМУ
Шевченко, С. В., Мелітопольський державний педагогічний університет імені Богдана Хмельницького
Шевякова, І. П., Луганський національний університет імені Тараса Шевченка
Шелег, Т. В., Черкаський національний університет ім. Б. Хмельницького
Шинкаренко, О. Є., Мелітопольський державний педагогічний університет імені Богдана Хмельницького
Шпатаковская, Г. В.
Шпатаковська, Г. В.
Шрагіна, Л. І., Одеський національний університет імені І.І. Мечникова
Шрагіна, Л. І., Одеський національний університет імені І.І. Мечникова
Штриголь, Д. В., Харківський національний університет внутрішніх справ
Шустер, Д., Університет прикладних наук, м. Оснабрюк

Щ

Щербак, Т. І., Сумський державний педагогічний університет імені А. С. Макаренка

Э

Эль-Дакдуки, И. М

Ю

Юрченко, З. В., Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника

Я

Яковенко, Е. К.
Яковенко, О. К.
Ямницький, О. В., Південноукраїнський національний педагогічний університет імені К. Д. Ушинського
Янковска, Д.
Янковська, Д.
Яремчук, О. В., Одеський національний університет імені І.І. Мечникова
Яремчук, О. В.
Ярова, Н. А., Харківський національний університет імені В. Н. Каразіна