Том 19, № 3(33) (2014)

Зміст

Статьи

СОЦІАЛЬНО-ПСИХОЛОГІЧНІ ОСНОВИ ІНТЕГРАТИВНОСТІ СТУДЕНТСЬКОЇ ГРУПИ PDF
В. Й. Бочелюк
ПРЕДИКТОРИ ЕМОЦІЙНИХ РОЗЛАДІВ PDF (Russian)
О. Г. Сиропятов, Н. В. Гончаренко
ФОРМУВАННЯ ОЗНАК ТА ОЦІНКА СТУПЕНЮ РОЗВИТКУ ГОТОВНОСТІ ДО ПРОФЕСІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ PDF
Н. В. Гуртовенко
СУБ’ЄКТНИЙ ПІДХІД ДО АНАЛІЗУ ФЕНОМЕНА ГРУПОВОГО СУБ’ЄКТА АКТИВНОСТІ У РАМКАХ МЕТОДОЛОГІЇ ТЕОРІЇ СИСТЕМ, ЯКІ САМОРОЗВИВАЮТЬСЯ PDF (Russian)
О. В. Денісєнко
МЕХАНІЗМИ ФУНКЦІОНУВАННЯ ЕМОЦІЙНОЇ РОБОТИ В ОРГАНІЗАЦІЯХ PDF (Russian)
С. О. Колот
ОСОБЛИВОСТІ СТАВЛЕННЯ ДО СЕБЕ ОСОБИСТОСТІ, ЯКА ПРАГНЕ ДО ДОСКОНАЛОСТІ PDF
О. І. Кононенко
ОСОБЛИВОСТІ СПРИЙНЯТТЯ ЧАСУ І ЧАСОВОЇ ПЕРСПЕКТИВИ ВАГІТНИХ ЖІНОК PDF (Russian)
Е. А. Кушнір
СТРЕСОСТІЙКІСТЬ ЯК НЕВІД’ЄМНИЙ КОМПОНЕНТ ПРОФЕСІЙНО ВАЖЛИВИХ ЯКОСТЕЙ ОПЕРАТОРІВ ОИТП PDF (Russian)
Н. В. Нежданова, А. Г. Пузанова, Е. М. Псядло, Д. С. Гарюшкін, Ю. В. Горячева
СТРУКТУРНО-АНАЛИТИЧНІ УЯВЛЕННЯ ПРО ПСИХОЛОГІЧНУ СПЕЦИФІКУ ДИТЯЧОЇ КОМП’ЮТЕРНОЇ ГРИ PDF (Russian)
В. Г. Пахомова
ІНДИВІДУАЛЬНО-ТИПОЛОГІЧНІ ТА ОСОБИСТІСНІ ВЛАСТИВОСТІ, ЩО ВПЛИВАЮТЬ НА ПОЧУТТЯ КОГЕРЕНТНОСТІ СУБ’ЄКТА ДІЯЛЬНОСТІ PDF
М. С. Ружицька
ЖИТТЄВИЙ ВИБІР ОСОБИСТОСТІ ТА ЙОГО СКЛАДОВІ КОМПОНЕНТИ PDF
І. А. Сербін-Жердецька
ВЗАЄМОЗВ’ЯЗОК МІЖ ЦІННОСТЯМИ І СТРАТЕГІЄЮ ВИРІШЕННЯ КОНФЛІКТІВ В МІЖКУЛЬТУРНІЙ ПЕРСПЕКТИВІ PDF (English)
Л. С. Смокова
ПСИХОЛОГІЧНІ ОСОБЛИВОСТІ ПОДРУЖНІХ ВІДНОСИН І ВЗАЄМОДІЇ В СИСТЕМІ «МАТИ — ДИТИНА» У РАННЬОМУ ПІСЛЯПОЛОГОВОМУ ПЕРІОДІ PDF
В. Р. Ушакова
ТЕОРЕТИКО-МЕТОДОЛОГІЧНІ ЗАСАДИ ДОСЛІДЖЕННЯ ІНФАНТИЛЬНОСТІ PDF
Ю. В. Форманюк
ФУНКЦІЯ ВЕРБАЛЬНОЇ УЯВИ ПРИ КОНСТРУЮВАННІ ПОЕТИЧНОГО ОБРАЗУ PDF (Russian)
Л. І. Шрагіна
ОСОБЛИВОСТІ ГЕНДЕРНИХ УСТАНОВОК ОСІБ З РІЗНИМ РІВНЕМ ПСИХОЛОГІЧНОГО БЛАГОПОЛУЧЧЯ PDF (Russian)
Н. А. Ярова