Том 15, № 11,ч1 (2010)

Вісник. Одеський національний університет. Психологія

Зміст

Статьи

Потенциал личности через призму научных парадигм PDF (Russian) PDF (Russian)
V. I. Podsyvalkina
Емоційний інтелект як предиктор успішності професійної діяльності психолога
О. Ampleeva
Медиативные техники и психологическое воздействие
M. Покорски, М. Сучожинска
Проблема саморегуляції в аспекті розширення потенціалу педагога PDF (Russian) PDF (Russian) PDF (Russian)
О. Belous
Світоглядні та поведінкові особливості людини як складові ресурсності в складних життєвих ситуаціях PDF (Russian)
А. Vovk
Теоретичний аналіз системного підходу до проблеми регуляції психічної діяльності PDF (Russian)
І. Volzhentseva
Психологічний аналіз впливу екстремальних умов праці на професійне здоров’я особистості 15 52-57 PDF (Russian)
V. Grandt
Самовідношення як компонент професійної свідомості викладача вищої школи PDF (Russian)
О. Gulbs
Критерії цілісності суб’єктивної картини життєвого шляху особистості PDF (Russian)
Y. Dolgov, Т. Smotrova
Особливості психодіагностичного дослідження професійного розвитку студента-психолога PDF (Russian)
T. Koren
Проблема класифікації життєвих сценаріїв у теорії транзакційного аналізу PDF (Russian)
Т. Kostina
Професійний потенціал особистості менеджера PDF (Russian)
О. Lazorko
Типові особливості досягнення особистісної зрілості студентською молоддю PDF (Russian)
А. Јukasiewicz
Когнитивный потенциал творческой личности в развитии ее эмоционального интеллекта PDF (Russian)
О. Lyasch
Аналіз архетипічно заданих життєвих сценаріїв в сучасних медіапродуктах PDF (Russian)
G. Malyuchenk, V. Smirnov
Творчий потенціал у структурі особистості PDF (Russian)
L. Mishchyha
Честь і гідність як складові культурно-психологічного і аксиопсихологічного потенціалу особистості PDF (Russian)
V. V. Rybalka
Психометричний аналіз і стандартизація опитувальника WOCQ для вивчення долаючої поведінки в умовах екстремального стресу PDF (Russian)
N. Rodina
Регулятивна функція афективної сфери особистості PDF (Russian)
I. V. Ushakova
Психолого-педагогічні підходи до процесу соціалізації обдарованих студентів вищого навчального закладу PDF (Russian)
S. Furduy
Прояви депресивності і емоційної лабільності особистості в бізнес-діяльності
T. P. Chernyavskaya
Типологічні детермінанти розвитку потенціалу спів-залежної особистості PDF (Russian)
N. Artemtseva
Копінг-поведінка молоді у поліетнічній освіті PDF (Russian)
М. Manoylova, І. Boychak
Роль верб у етноконфесійній ідентичності в сучасній Південно-Східній Литві і Західній Білорусі PDF (Russian)
J. Mardosa
Образ майбутнього як фактор формування і реалізації психологічного потенціала особистості і групи PDF (Russian)
А. Mihalsky
Крос-культурне дослідження цінностей у німецьких та російських студентів PDF (Russian)
N. Nagibina, M. El’kina, N. Artemtseva
Ментальні механізми психічних станів особистості PDF (Russian)
А. Prohorov
Психологічна структура уявлень російськомовних респондентів про сенс єднання громадян у спільноти PDF (Russian)
V. Vasyutinskii
Зміст соціальних уявлень про образ керівника у студентів PDF (Russian)
Y. Gur’yanov, A. Gayvoronskaya
Трансформації біодромального шляху особистості в умовах депривації PDF (Russian)
Y. Hoshowsky
Культуротворчість в дослідницькій діяльності як умова реалізації наукового потенціалу особистості студента PDF (Russian)
E. Eroshenkova
Психологические детерминанты формирования педагогического мастерства PDF (Russian)
О. Kirichenko
Розвиток педагогічної творчості і професійної культури викладача в умовах інноваційних процесів PDF (Russian) PDF (Russian) PDF (Russian)
І. Isaev
Професійно-деонтологічний потенціал медичної сестри PDF (Russian)
I. V. Kmit
Експектаційний підхід до психологічного аналізу процесу подружньої адаптації PDF (Russian)
G. V. Lagonda
Оцінка стану розвитку наукового потенціалу старшокласників в умовах використання мережі Інтернет PDF (Russian)
G. V. Makotrova, Е. N. Krolevetskaya, М. O. Surushkin
Змістово-рівневі характеристики системи цінностей органів державної служби PDF (Russian)
L. Y. Malimon, А. М. Pashkinа
Психологія групової злочинності PDF (Russian)
О. М. Mulyar
Гендерні особливості мотивації вибору професії старшокласниками PDF (Russian)
Т. М. Pavliuk, L. І. Turchina
Вплив ведення онлайн-щоденників на розкриття комунікативного потенціалу особистості PDF (Russian)
I. М. Pyvovarchyk