Вісник Одеського національного університету

Журнал

«Вісник Одеського національного університету. Психологія»

є фаховим виданням України і має мету інформувати читачів про нові наукові дослідження у сфері психологічної науки.

У журналі друкуються статті та короткі повідомлення,

в яких наведені оригінальні результати теоретичних досліджень і огляди з актуальних проблем за тематикою видання.

Статті публікуються українською, російською або англійською мовами.

 

«Вісник Одеського національного університету. Серія Психологія» видається з 1999 року. У 2006 році як друкований засіб масової інформації журнал пройшов державну реєстрацію. Журнал є друкованім виданням, що відображає події наукового життя та сучасні наукові дослідження, які проводяться в  Південноукраїнському регіоні України та за його межами.

Журнал є друкованим  виданням, яке зберігає традиції теоретико-методологічної обґрунтованості і виваженості у викладенні наукових фактів, що склалися  Одеському національному університеті під керівництвом таких відомих вчених як М.М. Ланге, С.Л. Рубінштейн, Д.Г. Елькін, І.Г. Білявський, Б.Й Цуканов.

В Одеському національному університеті сформувалась з кінця 60-х років XX наукова школа «Психологія диференціації часу» яку очолив доктор педагогічних наук (з психології), професор Д.Г. Елькін, продовжив займатися темою "Психологія часу" професор Цуканов Б.Й. Наприкінці 80-х р. в Одеському університеті склався другий потужний напрямок, наукова школа «Історична психологія» під керівництвом професора І.Г. Білявського.

На теперішній час утілюючи сучасні науково-методологічні розробки в вітчизняній та зарубіжній психологічний науці на кафедрах відділення "Психологія" існують різні науково-дослідницькі теми, в рамках яких проводяться дослідження та науково-практичні конференції із залученням фахівців нашої країни ті зарубіжжя. 

 

Будемо раді співпраці!

 

З повагою, редакція журналу.


БУДЬ ЛАСКА ЗВЕРНІТЬ УАГУ НА ВИМОГИ ДО ОФОРМЛЕННЯ REFERECNES

References – ті самі джерела, але англійською мовою, оформлені за міжнародним бібліографічним стандартом APA-2010. Назви періодичних україно- та російськомовних видань (журналів, збірників та ін.) подаються транслітерацією [правила української транслітерації], а в дужках - англійською мовою.  Джерела на англійській мові мають бути описані згідно міжнародних правил (приклади наведені нижче). Тобто після статті подається 2 списка: «Список використаних джерел і літератури» (звичайний список літератури) та «References» (список для міжнародних БД, де дані на українській/російській мові описуються за допомогою вказівок, що подані вище, а джерела на англійській мові дублюються зі списку «Список використаних джерел і літератури»).

Основні рекомендації до оформлення елементу публікації «Список використаних джерел і літератури / References»

1. Назви джерел (не менш як 10) у списку літератури розміщуються за абеткою.

2. Не доцільними є посилання на підручники, навчальні посібники.

3. Вітаються посилання на наукові статті, надруковані у журналі «Вісник Одеського національного університету.Серія Психологія» (архів статей в pdf. див. на цьому сайті http://vestnik-psy.onu.edu.ua/index.php/psy-onu/issue/archive)

4. В опис джерел необхідно вносити всіх авторів, не скорочуючи їх кількість до трьох осіб, як це рекомендовано діючими державними стандартами.

5. Для перекладу прізвищ авторів, назв статей, книг, видавництв рекомендовано користуватися онлайн-конвертерами окремо для української та російської мови. Онлайн-конвертер з української мови для транслітерації: http://translit.kh.ua/?passport. Онлайн-конвертер з російської мови для транслітерації: http://englishletter.ru/Sistema_transliterazii.html.

Опис прикладів оформлення бібліографічних джерел на українській/російській мові для списку літератури «References» Примітка: для джерел, що приводяться на англійській мові, використовуються ті ж схеми, але в них немає транслітерованого варіанта назви.

1. Стаття з періодичного видання. Автор(и) (рік видання) транслітерована назва статті [Переклад назви статті на англійську мову]. Назва періодичного видання, випуск (vol.), Номер (no.), Сторінки (pp.).

2. Книга. Автор (и) (рік видання) транслітерована назва книги [Переклад назви книги на англійську мову]. Місто: Видавництво. (in Ukrainian) / (in Russian).

3. Складова частина книги (розділ, стаття). Автор (и) (рік видання) транслітерована назва частини книги (розділу, статті) [Переклад назви частини книги (розділу, статті) на англійську мову]. Транслітерована назва книги [Переклад назви книги на англійську мову]. Місто: Видавництво, сторінки (pp.).

4. Стаття з електронного періодичного видання. Автор (и) (рік видання) транслітерована назва статті [Переклад назви статті на англійську мову]. Транслітерована назва періодичного видання [Переклад назви періодичного видання на англійську мову] (electronic journal), випуск (vol.), Номер (no.), Сторінки (pp.). Available at: (електронна адреса статті) (accessed (дата відвідування сайту)).

5. Стаття зі збірника доповідей конференції. Автор (и) (рік видання) транслітерована назва статті [Переклад назви статті англійською мовою]. Proceedings of the Назва конференції (країна, місто, дата проведення) (eds. (Редактори, редколегія - якщо є)), Місто видання: Видавництво, сторінки (pp.).

6. Тези дисертації. Автор (и) (рік видання) транслітерована назва дисертації [Переклад назви дисертації на англійську мову] (PhD Thesis), Місто: Видавництво.

7. Препринт. Автор (и) (рік видання) транслітерована назва видання [Переклад назви видання на англійську мову]. Working paper Номер препринта, Місто: Видавництво.

8. Статистичний збірник. Назва організації (транслітерований варіант або переклад на англійську мову) (рік видання) транслітерована назва книжки [Переклад назви книжки на англійську мову], Місто: Видавництво.

Примітки: - за відсутності даних про автора (колектив авторів) і наявності даних про редактора, дані про останнього виносяться на початок посилання; - за відсутності даних про автора (колектив авторів) і редактора на початок посилання виносять назву організації, що видала матеріал (видавництво); - у посиланні не потрібно вказувати слово «видавництво» («publishing») і т. п., необхідно вказувати лише назву видавництва або організації. - якщо матеріал не опубліковано то після назви у круглих дужках вказується «unpublished»

Анонси

 

Включення до наукометричних БД та міжнародних каталогів

 

Журнал «Вісник Одеського національного університету. Сер. Психологія» зареєстровано у міжнародному каталозі періодичних видань Ulrich's Periodicals Directory та почав індексуватись у польській БД Index Copernicus

 
Опубліковано: 2016-04-14
 
Більше анонсів...